073 720 02 00

Proceskostenveroordeling onder reikwijdte toevoeging?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Ons Witte Huis dient op 19 mei 2014 een tuchtklacht in tegen de advocaat die haar op toevoegingsbasis heeft bijgestaan in een procedure tegen de gemeente Beverwijk. Deze procedure is door Ons Witte Huis verloren en zij is in de door de gemeente Beverwijk gemaakte proceskosten veroordeeld. De tuchtklacht tegen de advocaat houdt in dat deze Ons Witte Huis voorafgaand aan de procedure noch schriftelijk, noch mondeling heeft gewezen op het feit dat het risico van een proceskostenveroordeling bij verlies van de procedure niet onder de reikwijdte van de toevoeging valt. De Raad van discipline heeft de klacht bij beslissing van 24 maart 2015 gegrond verklaard.

Ons Witte Huis vordert in deze civiele procedure dat de advocaat wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag gelijk aan de proceskosten waarin zij jegens de gemeente Beverwijk is veroordeeld. Ons Witte Huis legt hieraan ten grondslag dat de advocaat toerekenbaar tekort is geschoten, althans dat hij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ons Witte Huis door haar niet te wijzen op het risico van een proceskostenveroordeling bij verlies van de procedure tegen de gemeente Beverwijk.

De kantonrechter wijst de vordering af, omdat Ons Witte Huis onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat zij de procedure tegen de gemeente Beverwijk niet zou zijn aangegaan indien haar vooraf zou zijn meegedeeld dat een risico bestond op een proceskostenveroordeling. Het vereiste causaal verband ontbreekt.

In appèl stelt Ons Witte Huis dat de advocaat haar de keuze heeft onthouden de procedure tegen de gemeente Beverwijk al dan niet aan te gaan door haar niet te wijzen op het risico van een proceskostenveroordeling bij verlies. De advocaat stelt daarentegen dat hij Ons Witte Huis tijdens een gesprek mondeling heeft voorgehouden dat als zij de procedure zou verliezen, zij de kosten van de wederpartij zou moeten betalen, en dat dit niet onder de toevoeging viel.

Het Hof stelt voorop, onder verwijzing naar jurisprudentie van de Hoge Raad, dat het overtreden van een tuchtnorm niet dwingt tot het oordeel dat sprake is van wanprestatie of van een onrechtmatige daad, maar dat het oordeel van de tuchtrechter wel een rol kan spelen bij de beantwoording van de vraag of de beroepsbeoefenaar aansprakelijk is.

Het Hof overweegt verder dat het bewijsrisico in de tuchtprocedure ten aanzien van de gestelde mondelinge mededeling weliswaar bij de advocaat lag, maar dat het in de onderhavige civiele procedure aan Ons Witte Huis is om voldoende gemotiveerd te stellen en zo nodig te bewijzen dat de advocaat die mededeling niet heeft gedaan nu Ons Witte Huis degene is die het rechtsgevolg daarvan inroept. Gelet op de gemotiveerde betwisting door de advocaat kan niet als vaststaand worden aangenomen dat hij de bewuste mededeling niet heeft gedaan, en is het aan Ons Witte Huis om haar stelling te bewijzen. Hierin slaagt zij niet.

Derhalve komt niet vast te staan dat de advocaat de bedoelde mededeling niet heeft gedaan en zijn de vorderingen van Ons Witte Huis niet toewijsbaar, bij gebreke van een feitelijke grondslag.

Op SmartNewz sinds: 9 januari 2017
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:GHAMS:2016:5513

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties