073 720 02 00

Relatiegeschenken: leuk extraatje, of risico?

Gepubliceerd op 28 november 2022 Geen categorie

Kerst en Nieuwjaar staan weer voor deur. Bij uitstek de periode waarin werknemers presentjes krijgen van relaties. Leuk natuurlijk, maar ook een potentieel risico. Daarom is het belangrijk hierover regels af te spreken.

Risico

Geschenken aannemen kan leiden tot belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker inkoop of een manager die beslist over welke externe partij een bepaalde opdracht wel of niet krijgt gegund. Voor werknemers is het bovendien vaak lastig om in te schatten of ze een geschenk wel of niet kunnen aannemen.

Reglement

In de wet is – behalve voor wat betreft ambtenaren – niets geregeld over het aannemen van presentjes door werknemers. Je kunt hierover wel zelf afspraken maken. Verstandig is dan om in ieder geval de volgende zaken vast te leggen:

  • Voor welke functies geldt het reglement? Voor iedereen? Of wilt u wellicht strengere regels hanteren voor medewerkers die veelvuldig contact hebben met relaties van de werkgever?
  • Tot welk bedrag of welke waarde staat het werknemers vrij om presentjes aan te nemen? Een bosje bloemen à € 20,- na afronding van een mooi project is bijvoorbeeld niet buitensporig. Een reisje naar het buitenland samen met een relatie die meedingt naar een opdracht waar meer gegadigden voor zijn, is een no-go.
  • Als een werknemer een geschenk wordt aangeboden, hoe en bij wie moet hij dat dan melden?
  • Wat zijn de consequenties als de werknemer zich niet houdt aan de regels over het melden en ontvangen van relatiegeschenken?

Ontslag als ultiem gevolg

Ontslag en zelfs ontslag op staande voet kunnen het gevolg zijn van overtreding van de regels over het aannemen van geschenken. Dat was bijvoorbeeld het geval in een zaak die in oktober 2020 speelde bij de rechtbank Midden-Nederland.

De zaak draaide om een techbedrijf dat middels leasecontracten IT-apparatuur levert aan bedrijven, overheid en zorgorganisaties. De werknemer in kwestie was verantwoordelijk voor het management en de ontwikkeling van strategic accounts, in het bijzonder bij gemeentes.

In de arbeidsovereenkomst van de werknemer stond dat het de werknemer niet was toegestaan om op wat voor manier dan ook provisie, vergoedingen of geschenken aan te nemen of te bedingen. Wel gold er een uitzondering voor relatiegeschenken tot 25 euro. De personeelsgids schreef daarnaast voor dat werknemers moesten voorkomen in situaties terecht te komen waarin hun eigen belangen konden botsen met die van de werkgever.

Op enig moment blijkt – uit onderzoek van een recherchebureau – dat de werknemer al lange tijd zakelijk samenwerkt met een hechte vriend. De werknemer had een klant van zijn werkgever geadviseerd om deze vriend in te huren als consultant. Op de achtergrond dicteerde de werknemer hoe zijn vriend diens (hoge) facturen naar de betreffende klant in moest richten én wist hij het zo te organiseren dat de werkgever deze facturen betaalde. Duizenden euro’s daarvan werden vervolgens door de vriend doorgestort naar de werknemer. De werkgever omschreef deze betalingen als “kick-backs” en de rechter gaat daarin mee. De werknemer had moeten beseffen dat hij niet tegelijkertijd zijn persoonlijke vriendschaps- en handelsbelangen en de zakelijke belangen van zijn werkgever en haar klant mocht dienen. Het was volgens de rechter “zonneklaar” dat de handelwijze van de werknemer niet door de beugel kon en in strijd was met het verbod in de arbeidsovereenkomst op het aannemen van geschenken. Gevolg: het gegeven ontslag op staande voet hield stand.

Nu is dit een tamelijk extreem voorbeeld; deze werknemer had het wel érg bont gemaakt. Maar ook in minder voor de hand liggende situaties geldt: wie schrijft, die blijft. Oftewel: zorg voor duidelijke schriftelijke afspraken over het aannemen van geschenken, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Contact

Heb je vragen of hulp nodig bij het opstellen van een reglement over het aannemen van geschenken? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties