073 720 02 00
In de media

Snijders Advocaten wint executie kort geding

Bijgewerkt op In de media

‘Waarschijnlijk meer procedures wanbetalingen Platinum Stable in Riel’

GOIRLE – Het CDA in Goirle maakt zich ‘grote zorgen’ over Platinum Stable in Riel. De fractie vraagt zich onder meer af ook de gemeente risico’s loopt nu uit berichtgeving in deze krant blijkt dat de eigenaren slecht van betalen zijn.

Pieter Jansen van Snijders Advocaten denkt dat er meer gerechtelijke procedures worden gestart naar aanleiding van onbetaalde rekeningen door het hippisch bedrijf in Riel.

Het CDA wil van het Goirlese college van B en W weten of er al eerder signalen zijn binnengekomen over het slechte betaalgedrag van Platinum Stable. Als dat het geval is, wil de fractie weten of dat ook is meegenomen in het zogenoemde bibob-onderzoek. Goirle heeft onderzoek gedaan naar de integriteit van Platinum Stable en de eigenaar.

Het bedrijf kwam diverse keren in het nieuws. Eerst omdat in korte tijd een enorm luxe paardencentrum uit de grond werd gestampt, zonder dat daarvoor alle benodigde vergunningen waren aangevraagd. Toen het bedrijf eenmaal draaide, kwamen geregeld berichten bij onder meer het BD binnen over wanbetalingen.

Bron: http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/goirle/waarschijnlijk-meer-procedures-wanbetalingen-platinum-stable-in-riel-1.5890628

Gedwongen veiling grond Platinum Stable Riel gaat door

13 april 2016

BREDA/RIEL – De executieveiling van een stuk grond, in eigendom van Titan Wilaras van Platinum Stable in Riel, mag gewoon doorgaan donderdag. Dat heeft de voorzieningenrechter woensdagmiddag bepaald.

De voorzieningenrechter ziet geen reden om de gedwongen veiling van een stuk grond met stal aan de Goorweg in Riel tegen te houden. Hij zegt daarmee overigens niets over de inhoud van het geschil dat bestaat tussen Wilaras en Joore Registeraccountants en Belastingadviseurs in Tilburg.

Laatstgenoemde zegt nog bijna 15.000 euro tegoed te hebben van Wilaras. De eigenaar van het luxe paardencentrum aan de Gilzerbaan in Riel betwist dat. De rechter moet daar in een bodemprocedure nog inhoudelijk over oordelen.

De veiling is donderdag om 13.30 uur in Gilze.

Bron: http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/goirle/gedwongen-veiling-grond-platinum-stable-riel-gaat-door-1.5918905

Executieveiling Platinum Stable Riel afgelast; faillissement mogelijk nabij

14 april 2016

RIEL – Op het allerlaatste moment hebben Joore Registeraccountants & Belastingadviseurs en Titan Wilaras een deal kunnen sluiten: de executieveiling van de Goorweg in Riel gaat niet door. Het luxe paardencentrum Platinum Stable in Riel hangt ook nog eens een faillissement boven het hoofd.

Als eigenaar Titan Wilaras de openstaande rekeningen van twaalf ondernemers niet snel betaalt, dan vraagt Danny Snijders van Snijders Advocaten faillissement aan.

Een executieveiling van een stuk grond aan de Goorweg in Riel ging donderdag op het allerlaatste moment niet door. Wilaras betaalde anderhalf uur voor de deadline in totaal dertigduizend euro. Dus is er wel geld, concludeert Snijders. “Hier lijkt dus geen sprake van onmacht, maar van onwil.”

Drie schuldeisers legden op 25 maart beslag op Platinum Stable. Eén van de crediteuren wilde zijn schuld middels deze executie innen. Eigenaar Titan Wilarars liet hierop via zijn advocaat weten dat hij niet op de hoogte was van de zitting. Wilaras zelf is onbereikbaar en zijn advocaat laat desgevraagd weten ‘zich nu niet geroepen te voelen om te reageren’.

Bron: http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/goirle/executieveiling-platinum-stable-riel-afgelast-faillissement-mogelijk-nabij-1.5921829

Wilaras heeft betaald; executieveiling van de baan

14 april 2016

Advocaten Snijders en Jansen bevestigden kort na twaalf uur vanmiddag aan Paardenkrant-Horses.nl dat de betaling van Wilaras aan Joore voldaan is. Hiermee is de executieveiling van een deel van het onroerend goed van Platinum Stable definitief van de baan.

Vanmorgen vroeg liet advocaat van schuldeiser Joore, Danny Snijders, weten dat Platinum Stable tot 12.00 uur vandaag de tijd had om het verschuldigde bedrag van 15.000 euro plus de gemaakte extra kosten te betalen.

De totale kosten zijn –met de gerechtelijke kosten erbij — ondertussen opgelopen tot zo’n 30.000 euro, aldus Mr Snijders. “Waarom Wilaras het zo hoog heeft laten oplopen is ons een raadsel”, zegt hij. “En dan nu ook nog dit kort geding. Bij mijn cliënt is het medelijden in ieder geval op.”

Snijders vertelde verder dat zich in de laatste dagen nog meer schuldeisers van Wilaras bij hem hebben gemeld. En hij is bereid ook hun belangen gerechtelijk te behartigen. “Het zijn vooral ex-werknemers die niet hebben gekregen waar ze recht op hadden. Velen hadden het erbij laten zitten, maar nu zien ze dat Wilaras toch tot betalen gedwongen kan worden.”

Kort geding voor Ben Brouwer?
Snijders heeft Ben Brouwer, die de Nederlandse belangen behartigt voor Wilaras, schriftelijk gesommeerd uitspraken die hij op Horses.nl heeft gedaan terug te nemen. “De heer Brouwer brengt door het uiten van onwaarheden schade toe aan de goede naam van mijn cliënt”, vindt Snijders. “Joore heeft namelijk nooit de boekhouding van Wilaras gedaan, maar alleen fiscaal advies gegeven.”

Snijders heeft Brouwer gesommeerd te rectificeren in een landelijk dagblad en een regionaal dagblad. “Dat is gebruikelijk. Maar wanneer de heer Brouwer op Horses.nl zou rectificeren en ons een mailtje zou sturen is het wat ons betreft ook goed.” Brouwer blijft echter bij zijn standpunten.
“In dat geval spannen wij voor onze cliënt toch een kort geding aan”, zegt Snijders.

Bron: http://www.horses.nl/algemeen/advocaat-snijders-platinum-krijgt-tot-12-00-uur/

‘Faillissementsaanvraag voor Platinum, tenzij…’

18 april 2016

Advocaat Danny Snijders meldt Paardenkrant-Horses.nl dat de faillissementsaanvraag voor Platinum Stables deze week de deur uitgaat, tenzij eigenaar Wilaras toch aan zijn betalingsverplichtingen tegenover diverse schuldeisers gaat voldoen. “Ik weet dat hij momenteel via een bemiddelaar contact met zijn schuldeisers legt, dus wie weet…”

Titian Wilaras verloor vorige week het kort geding dat hij had aangespannen tegen het accountantskantoor Joore. Daarop moest Wilaras niet alleen de verschuldigde 15.000,- euro maar ook de proceskosten betalen. “Bij elkaar is dat een kleine 30.000,- euro. Meneer Wilaras heeft juridisch een pak slaag gekregen en het lijkt er op dat hij gaat inzien dat het er in Nederland anders aan toegaat dan in zijn regio.”

“Door hoog spel te spelen is Wilaras door de mand gevallen. Niet alleen juridisch, maar ook publiekelijk”, aldus Snijders. De advocaat is voornemens deze week een faillissementsaanvraag te versturen. “Tenzij blijkt dat Wilaras beseft dat hij beter zijn schuldeisers kan gaan betalen.”

Van een cliënt heeft Snijders vernomen dat Wilaras via een bemiddelaar weer contact met zijn schuldeisers is gaan opnemen. “Ik heb mijn cliënt gezegd dat praten nooit kwaad kan, maar dat wanneer hij vermoedt dat het toch op niks uitloopt hij alsnog moet ophangen.”

Sinds de uitspraak van vorige week wordt Snijders steeds weer benaderd door nieuwe schuldeisers. “De lijst blijft groeien. Ik heb eerlijk gezegd een zwaar hoofd in een bemiddelingspoging. Het is afwachten. Wanneer ik nu een faillissement aanvraag valt het doek voor de stal sowieso.”

Bron: http://www.horses.nl/algemeen/faillissementsaanvraag-platinum-tenzij/

Advocaat Platinum: ‘Crediteuren moeten zich tot ons wenden’

19 april 2016

Advocaat Roger Baltes, die Platinum Stable bijstaat in het conflict dat de stal heeft met accountantskantoor Joore, reageert namens Ben Brouwer tegenover Paardenkrant-Horses.nl op de berichten dat een faillissementsaanvraag voor Platinum Stable klaar ligt. Hij roept crediteuren op zich bij Platinum Stable te melden in plaats van te kiezen voor een faillissementsaanvraag.

“Het is nonsens om een faillissement aan te vragen”, aldus Baltes, “dat doe je alleen in het geval dat er geen geld is. Dat geld is er wel, zowel privé als zakelijk. Dat is vorige week al gebleken.” Volgens Baltes is er een verschil tussen betalingsonmacht en betalingsonwil. “Bij het een is er geen geld, bij het ander geen wil om te betalen.” Bij Titian Wilaras zou het om het laatste gaan.

“Meneer Wilaras stelt het op prijs dat er voor opdrachten correct werk met een correcte prijs gerekend wordt. Wanneer daar geen sprake van is dan moet er een gesprek komen tussen debiteur en crediteur. Wilaras is er de man niet naar om arme ZZP’ers de nek om te draaien. Dat beeld is nu wel ontstaan.”

Momenteel benadert een woordvoerder namens Platinum diverse crediteuren. “Niet om betalingen te voorkomen maar om tot een afwikkeling te komen”, aldus Baltes. “Wanneer de crediteur kan aantonen dat er betaald moet worden voor correct geleverd werk dan zullen de openstaande posten betaald gaan worden.”

Een faillissement is niet per se in het belang van de crediteuren, vindt Baltes. “Dat kan wel eens averechts werken omdat dan de pot verdeeld moet worden over diverse partijen.”

Baltes vindt het dreigement van Joores advocaat Danny Snijders, dat de faillissementsaanvraag klaar ligt, getuigen van sensatiezucht. “Een faillissement mag niet worden aangevraagd als een incassomiddel. Dat is misbruik. De rechter kan het in dat geval ook afwijzen.”

“Meneer Wilaras is een wereldburger dus de opmerking dat er in Nederland op een andere manier zaken wordt gedaan dan in de regio waar hij vandaan komt is regelrechte sensatie”, merkt Baltes ook nog op.

“Meneer Wilaras heeft nog steeds de droom die hij enkele jaren geleden ook had, namelijk een paardenparadijs voor Aziatische ruiters in Nederland. Ja, er zijn dingen fout gegaan in het verleden, zoals de vergunningen. Maar het is nooit zijn bedoeling geweest het niet goed te doen. En het is ook nu nog altijd zijn wens dat het goedkomt.”

Bron: http://www.horses.nl/algemeen/advocaat-platinum-crediteuren-moeten-zich-tot-wenden/

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties