073 720 02 00

Stappenplan: (deels) betaald ouderschapsverlof

Bijgewerkt op Geen categorie, Nieuws

Vanaf vandaag (2 augustus 2022) hebben werknemers met een kind dat nog geen één jaar oud is recht op (deels) betaald ouderschapsverlof. Grote kans dat ouders van jonge kinderen hierop een beroep gaan doen. Met onderstaand stappenplan zorg je ervoor dat jullie organisatie hierop goed is voorbereid.

Stap 1: wie heeft recht op betaald ouderschapsverlof?

De werknemer heeft tot de eerste verjaardag van zijn of haar kind recht op betaald ouderschapsverlof. Inventariseer welke werknemers een kind hebben dat op 2 augustus 2022 nog geen één jaar oud is.

Stap 2: hoeveel ouderschapsverlof?

Als je weet welke werknemers recht hebben op betaald ouderschapsverlof, inventariseer dan hoeveel (onbetaald) ouderschapsverlof de betreffende werknemers al hebben opgenomen tot 2 augustus 2022.

Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer de wekelijkse arbeidsduur per kind onder de 8 jaar. Heeft een werknemer een arbeidsomvang van 40 uur per week, dan kan hij of zij dus maximaal 1040 uur (betaald en onbetaald) ouderschapsverlof opnemen. Dit kan tot het 8e levensjaar van zijn of haar kind. Het nieuwe betaalde ouderschapsverlof is hierin inbegrepen. Mocht de werknemer zijn of haar ouderschapsverlof dus al volledig hebben opgenomen of er resteert minder dan 9 weken, dan heeft hij of zij dus geen of minder dan 9 weken aanspraak op betaald ouderschapsverlof.

Stap 3: wie wil binnenkort ouderschapsverlof opnemen?

Inventariseer welke werknemers op korte termijn een kind krijgen en welke ouders van jonge kinderen van plan zijn om (betaald en/of onbetaald) ouderschapsverlof op te nemen.

Stap 4: past het verlof van meerdere werknemers in de bedrijfsvoering?

Als blijkt dat meerdere werknemers van plan zijn gelijktijdig ouderschapsverlof op te nemen, is het goed om na te gaan of dit wel past binnen de bedrijfsvoering. Een werkgever mag een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren, maar, als het aangevraagde verlof de bedrijfsvoering ernstig in problemen brengt, dan mag na overleg met de werknemer de

indeling van de verlof-/werkuren worden gewijzigd. Let wel, dit kan tot uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het (aangevraagde) ouderschapsverlof.

Formeel dient een werknemer uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan het verlof een schriftelijke aanvraag te doen. Doet de werknemer dat niet, kan je als werkgever het aangevraagde verlof ook om deze reden afwijzen.

Stap 5: informeren!

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden verplicht de werkgever om werknemers te informeren over de aanspraken op ander betaald verlof, zoals het ouderschapsverlof. Zorg er dus voor dat alle werknemers worden geïnformeerd (bijv. per algemene e-mail), maar ook dat alle leidinggevenden op de hoogte zijn van de (gewijzigde) regels rondom het (betaald) ouderschapsverlof, namelijk:

  • werknemers kunnen minimaal één en maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen (de UWV-uitkering wordt alleen voor hele weken uitbetaald);
  • het ouderschapsverlof kan flexibel worden opgenomen, bijvoorbeeld een dag of een dagdeel per week;
  • het betaalde ouderschapsverlof moet uiterlijk voor de eerste verjaardag van het kind, dan wel, indien het een adoptiekind betreft, binnen een jaar na de opname van het kind in het gezin (uiterlijk voor de leeftijd van 8 jaar), worden opgenomen;
  • als het betaald ouderschapsverlof niet volledig wordt opgenomen voor de eerste verjaardag van het kind, vervalt het verlof niet maar is het onbetaald verlof, net als de overige weken van het ouderschapsverlof;
  • het ouderschapsverlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de werkgever, minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van het verlof;
  • in de aanvraag moet de werknemer ook aangeven hoe hij of zij het verlof wil opnemen.

Stap 6: uitkering betaald verlof aanvragen

De uitkering betaald ouderschapsverlof kan door de werkgever worden aangevraagd nadat minimaal 1x het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen (via Verzuimmelder of Digipoort). UWV geeft aan binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag te beslissen.

Vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten:

Hazan Senyuva
Tamara Jansen
Nina Duine
Thijs van Liempd

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties