073 720 02 00

Thuiswerken toch een arbeidsvoorwaarde van de werknemer

Bijgewerkt op Geen categorie

Recentelijk is door de rechtbank Amsterdam bevestigd dat de thuiswerkdag een arbeidsvoorwaarde kan zijn voor de werknemer. Dat betekent dat een werkgever een eenmaal afgesproken thuiswerkdag niet zomaar kan wijzigen. In dit artikel leest u meer over het thuiswerken anno 2017.

De Wet Flexibel werken

Allereerst terug naar de wet. In de Wet Flexibel Werken is opgenomen dat een werknemer het recht heeft om een verzoek te doen om te mogen thuiswerken. De werknemer moet dan wel ten minste 26 weken in dienst zijn bij de werkgever wil hij zo’n verzoek indienen. Het verzoek moet bovendien schriftelijk zijn en twee maanden voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend. De werkgever kan het verzoek om thuiswerken weigeren. Voor de afwijzing van het verzoek is niet vereist dat de werkgever dit kan onderbouwen met zwaarwichtige bedrijfs- en/of dienstbelangen. Wel moet de werkgever in gesprek gaan met de werknemer om de afwijzing van het verzoek te bespreken en moet de afwijzing schriftelijk worden medegedeeld.

Casus

In deze zaak bij de rechtbank Amsterdam ging het kort gezegd om een werknemer die bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de werkgever had afgesproken dat hij op vrijdagen vanuit huis mocht werken. Al 6 jaar bestond deze afspraak tussen werkgever en werknemer totdat de werkgever kritiek had op het (dis)functioneren van de werknemer. Nadat de werknemer een verbetertraject had doorlopen mocht de werknemer niet meer op vrijdag thuis werken. De werkgever stelde zich namelijk op het standpunt dat er een verband was tussen het (dis)functioneren van de werknemer en de thuiswerkdag op vrijdag. De werknemer was het hier niet mee eens en besloot uiteindelijk, zonder toestemming van de werkgever, dat hij op vrijdag weer thuis mocht werken. De werkgever stopte met het betalen van het loon en er werd een procedure gestart.

Thuiswerkdag is toch een arbeidsvoorwaarde

De kantonrechter volgt de redenering van de werknemer dat de vaste thuiswerkdag op vrijdag een arbeidsvoorwaarde is die de werkgever niet zomaar naast zich neer mocht leggen. Zeker niet gezien het feit dat deze afspraak tussen partijen expliciet was afgesproken en bovendien al ruim 6 jaar werd uitgevoerd. In de arbeidsovereenkomst met werknemer was geen bepaling opgenomen dat de werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden kon wijzen. De werkgever kan dan alleen de arbeidsvoorwaarde eenzijdig wijzigen als de werkgever daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Toch op kantoor werken

Uiteindelijk overwoog de rechter in deze zaak dat de werkgever wel een terecht belang had om de thuiswerkdag op vrijdag van de werknemer terug te nemen vanwege het disfunctioneren van de werknemer. Het voorstel van de werkgever – namelijk één vrijdag in de maand thuis werken en de overige dagen op kantoor- vond de rechter een redelijk voorstel. Wel moest de werkgever het loon doorbetalen over de vrijdagen dat de werknemer thuis had gewerkt. Immers, de werknemer had die dagen zijn werkzaamheden verricht.

Tot slot

Op grond van de wet heeft de werknemer het recht om een verzoek in te dienen om thuis te werken. De werkgever kan dit verzoek weigeren. Maar als de werkgever met de werknemer heeft afgesproken dat hij thuis kan werken, dan kan de werkgever dus deze afspraak niet zomaar wijzigen. ­­­ Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsspecialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties