073 720 02 00

Vergoedingsplicht Dexia jegens afnemer effectenlease vanwege beleggingsadvies tussenpersoon zonder vergunning

Door Bijgewerkt op Geen categorie

De feiten

Op 7 februari 2018 heeft de rechtbank Limburg een vonnis gewezen over de totstandkoming en uitvoering van een effectenleaseovereenkomst tussen een particuliere belegger en Dexia (ECLI:NL:RBLIM:2018:1103). De particuliere belegger heeft met Dexia, na tussenkomst van tussenpersoon Spaar Select, op 10 februari 2000 een overeenkomst van effectenlease gesloten. Na beëindiging van de overeenkomst bleek de opbrengst van de aandelenverkoop niet toereikend om de afgesloten lening ten behoeve van de aandelenaankoop te voldoen. De restschuld van ruim € 17.750,- heeft de belegger aan Dexia voldaan en later heeft Dexia tweederde van de restschuld aan de belegger gerestitueerd. De belegger sommeert Dexia op 14 november 2006 om alle door hem in het kader van de effectenlease aan Dexia betaalde bedragen terug te betalen. Op 9 oktober 2009 – en daarna op 23/24 januari 2012 – bericht de belegger aan Dexia dat hij zijn vorderingen handhaaft en de mogelijke verjaring van deze vorderingen stuit. Op 24 oktober 2016 sommeert de belegger Dexia opnieuw tot betaling.

De vorderingen en het oordeel van de kantonrechter

De belegger vordert een verklaring voor recht dat Dexia onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld en/of toerekenbaar tekort is geschoten met veroordeling tot betaling van de door hem geleden schade, bestaande uit betaalde bedragen aan inleg en/of betaalde restschuld uit hoofde van de effectenleaseovereenkomst. Dexia verweert zich o.a. met een beroep op verjaring en schending van de klachtplicht (artikel 6:89 BW) door de belegger.

De kantonrechter is van oordeel dat de belegger zijn vorderingen tot schadevergoeding meerdere keren tijdig heeft gestuit en voor afloop van de laatst aangevangen (nieuwe) verjaringstermijn tot dagvaarden is overgegaan. Het beroep van Dexia op verjaring faalt dan ook. Eveneens faalt het beroep van Dexia op schending van de klachtplicht door eiser. De brief van de belegger aan Dexia van 14 november 2006 wordt als klacht aangemerkt en Dexia heeft niet gesteld dat de belegger met toezending van die brief te laat heeft geklaagd.

Onder verwijzing naar de arresten van de Hoge Raad van 2 september 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2012 en 2016:2015) overweegt de kantonrechter kort en goed dat indien een tussenpersoon zich niet beperkt tot het aanbrengen van potentiele cliënten bij een effecteninstelling, maar hij die belegger tevens adviseert, de tussenpersoon over een vergunning dient te beschikken.
Indien Dexia op de hoogte was of behoorde te zijn van het adviseren door de tussenpersoon zonder vergunning, handelt Dexia onrechtmatig jegens de belegger en eist de billijkheid dat de vergoedingsplicht van Dexia geheel in stand blijft zowel wat betreft een eventuele restschuld als de betaalde rente, aflossing en kosten aangaat.

De rechtbank oordeelt dat Dexia had behoren te weten dat Spaar Select (de tussenpersoon) de belegger zonder vergunning een beleggingsadvies had gegeven. De gevorderde verklaring voor recht wordt dan ook toegewezen en de dientengevolge door de belegger geleden schade, bestaande uit de door hem betaalde inleg (termijnbetalingen en eventuele aflossingen minus dividenduitkeringen) en restschuld dient Dexia te restitueren c.q. te vergoeden.

Heeft u in het verleden ook ooit een beleggingsproduct afgesloten bij een bank of beleggingsinstelling na beleggingsadvies van een tussenpersoon én valt de opbrengst daarvan tegen? Uit dit vonnis blijkt dat het de moeite loont om onderzoek te doen naar deze tussenpersoon. Beschikt deze niet over de vereiste vergunning – en behoorde de aanbieder van het beleggingsproduct dit te weten – dan komt uw schade geheel voor rekening van de professionele aanbieder van het product.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties