073 720 02 00
Nieuws

Verlaging kredietfaciliteit en de zorgplicht van de bank

Bijgewerkt op Nieuws

Het structureel schenden van de bancaire zorgplicht door banken komt helaas voor. Een voorbeeld van onzorgvuldig handelen van de banken is het zonder overleg met de klant per direct verlagen van de kredietfaciliteit, met alle gevolgen van dien.

Veel ondernemers worden gefinancierd door een bank. Ondernemingen die door de bank worden gefinancierd, houden in hun bedrijfsvoering logischerwijs rekening met het feit dat zij die verstrekte gelden ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Sommige ondernemers zijn zelfs volledig afhankelijk van de bancaire financiering. Het besluit van de bank tot kredietverlaging kan in dit geval leiden tot acute grote liquiditeitsnood, directe impact op de bedrijfsvoering en, in het ergste geval, tot een faillissement van de onderneming. Het zal dan ook niet verbazen dat een bank niet zomaar mag overgaan tot beëindiging of verlaging van de door haar verstrekte kredietfaciliteiten.

Voor een bank geldt dat zij uit hoofde van de maatschappelijke functie van banken een bijzondere zorgplicht heeft jegens haar klanten, uit hoofde van de met hen bestaande contractuele verhouding. De reikwijdte van die zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad van 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:2929) en van het Gerechtshof Arnhem van 18 februari 2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARN:2003:AF52) over schending van de zorgplicht door banken blijken de volgende omstandigheden van belang:

  • de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en de ingewikkeldheid en het verloop van de kredietrelatie;
  • een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of een toename van het risico dat de bank loopt;
  • het gedrag en de betrouwbaarheid van de ondernemer;
  • of en in welke mate de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten;
  • de kans dat de ondernemer zal overleven en de mate waarin de ondernemer bezig is met een reorganisatie;
  • de termijn die de ondernemer wordt gegund om herfinanciering te krijgen bij een andere bank;
  • heeft de bank voor de opzegging/verlaging overleg gevoerd met de ondernemer en gewaarschuwd voor opzegging/verlaging;
  • heeft de bank bepaalde verwachtingen gewekt, zoals het gedurende een bepaalde periode toestaan dat de kredietlimiet wordt overschreden;
  • andere maatschappelijke belangen, zoals het voortbestaan van werkgelegenheid.

De hiervoor genoemde omstandigheden zijn niet limitatief: er kunnen ook andere zaken een rol spelen in de belangenafweging.

Snijders Advocaten hebben recentelijk voor het Gerechtshof Amsterdam bepleit dat in onderhavig geval een grote bank de zorgplicht heeft geschonden, en de bank daardoor aansprakelijk is geworden voor de schade die de ondernemer heeft geleden.

Ook vragen over de bancaire zorgplicht/aansprakelijkheid van banken? Stuur een van onze Snijders Advocaten een bericht.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties