073 720 02 00
Nieuws

Vordering franchisenemer Gauchos is onvoldoende concreet omschreven en wordt daarom afgewezen

Gepubliceerd op 6 augustus 2019 Bijgewerkt op 6 augustus 2019

Een Rotterdamse franchisenemer van Gauchos (Grill-restaurant) komt in 2015 in conflict met zijn franchisegever over het al dan niet verlengen van de franchiseovereenkomst voor een periode van vijf jaren vanaf 1 september 2015. Franchisegever Gauchos stelt zich namelijk op het standpunt dat de overeenkomst vanaf 1 september 2015 nog slechts één jaar doorloopt. Aanleiding voor het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening – en meer in het algemeen – de wijze van exploitatie door de franchisenemer.

In de procedure in eerste aanleg vordert de franchisenemer een verklaring voor recht dat de franchiseovereenkomst met vijf jaar is verlengd tot 1 september 2020, welke vordering wordt toegewezen. Tevens vordert de franchisenemer een verklaring voor recht dat ‘een franchisenemer van Gauchos niet op gerechtvaardigde wijze in gebreke kan worden gesteld en/of (…) in verzuim kan worden gesteld op grond van louter interne subjectieve bevindingen van Gauchos zelve over de kwaliteit van de wijze van exploitatie van een Gauchos Grill Restaurant door deze franchisenemer van Gauchos, zonder dat deze subjectieve bevindingen bevestigd worden door objectieve rapportage van deskundige derden’. Deze tweede verklaring voor recht wordt door de kantonrechter afgewezen, waartegen de franchisenemer in hoger beroep komt.

Uit het arrest van 9 april 2019 (ECLI:NL:GHDHA:2019:1076) volgt dat het hof Den Haag de vordering van de franchisenemer onvoldoende concreet acht en deze bij gebreke van een concreet belang afwijst.

Het hof overweegt dat de verklaring negatief en in algemene bewoordingen is geformuleerd. Het is het hof onduidelijk hoe de regel die de verklaring behelst zich verhoudt tot de (algemeen wettelijke) regels van ingebrekestelling, verzuim en ontbinding. Of de gevorderde verklaring voor recht voor alle (toekomstige) gevallen waarop zij betrekking heeft, een passende regeling biedt, valt bovendien niet op voorhand te beoordelen. Daarbij komt dat de gevorderde verklaring voor recht niet alleen betrekking heeft op de procederende franchisenemer maar op iedere franchisenemer van een Gauchos restaurant (en daarmee zou ingrijpen in rechtsverhoudingen van partijen die niet bij de procedure betrokken zijn). Kortom de verklaring is onvoldoende concreet omschreven. Ook is deze niet toegesneden op een zich feitelijk voordoende situatie.

Uit de uitspraak van het hof volgt dat de formulering van uw vordering van groot belang is. Een te ruime of onvoldoende concrete omschrijving kan leiden tot afwijzing van de vordering, zoals de uitspraak van het hof Den Haag illustreert. Een zorgvuldige formulering is dus van groot belang. Wilt u eens vrijblijvend sparren over de (on)mogelijkheid van uw eis(en) / vordering(en) of een second opinion ten aanzien van een al ingestelde vordering ? Neem contact op met één van onze specialisten in commerciële procesvoering.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties