073 720 02 00

Wat houdt de wettelijke bedenktijd bij de aankoop van een huis in?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

De praktijk leert dat je vooral niet te vroeg moet juichen wanneer je een huis hebt verkocht. Het kan namelijk zo zijn dat de verkoop definitief niet doorgaat, doordat de koper van het huis zich beroept op de wettelijke bedenktermijn.

Dientengevolge kan de situatie zich voordoen dat je als verkoper op vrijdag onder het genot van champagne de voorlopige koopovereenkomst tekent en derhalve het weekend goed inluidt. Om vervolgens een aantal dagen later het bericht te ontvangen dat de koper gebruik maakt van de wettelijke 3-dagentermijn en de verkoop van je huis dus definitief geen doorgang vindt. De blijdschap is dan dus van korte duur.

Waarom bestaat de drie-dagentermijn en wat heb je eraan als verkoper of koper van een huis? In deze blog leg ik het je uit zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

De wettelijke bedenktijd bij de aankoop van een huis

De koper heeft bij de aankoop van een huis te allen tijde het recht de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen drie dagen nadat beide partijen de koopovereenkomst hebben getekend. Over het algemeen zijn er meerdere gronden om een koopovereenkomst te ontbinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontbinding op grond van het niet rond krijgen van de financiering, het niet verkocht kunnen krijgen van de eigen woning of bijvoorbeeld op basis van bouwkundige gebreken aan de woning. De wettelijke bedenktijd is een dwingend recht. Daar mag dus onder geen omstandigheden van worden afgeweken.

Waarom drie dagen bedenktijd?

De wettelijke bedenktijd is er met name om de koper bij de aankoop van een huis te beschermen. De huidige woningmarkt wordt gekwalificeerd als een verkopersmarkt. Een verkopersmarkt betekent dat er meer vraag is naar woningen dan dat er woningen worden aangeboden. In een verkopersmarkt is het extra belangrijk om kopers van woningen tot op een zekere hoogte bescherming te bieden. In de hoedanigheid van koper moet je soms op korte termijn een besluit nemen met betrekking tot de aankoop van je droomhuis. Vaak omdat er meer gegadigden zijn voor het droomhuis in kwestie.

Door middel van de drie dagen bedenktijd loop je minder risico om bijvoorbeeld een miskoop te doen. Je kunt binnen de wettelijke bedenktijd namelijk verder onderzoek verrichten naar de bouwkundige staat van het huis. Uit een dergelijk onderzoek kunnen verborgen gebreken van het huis aan het licht komen waar de verkoper al die tijd over heeft gezwegen of simpelweg zelf ook niet van op de hoogte was. Tevens kun je in de bedenktijd bijvoorbeeld door een derde partij onderzoek laten verrichten naar de reële waarde van de aankoopsom.

De wettelijke bedenktijd geldt niet automatisch ook voor de verkoper van een huis. De verkoper heeft geen drie dagen bedenktijd, tenzij anders wordt overeengekomen in de tussen partijen gesloten koopovereenkomst. In de koopovereenkomst kun je in zoverre allerlei afspraken vastleggen, echter komt het weinig voor dat de verkoper van een huis een bedenktijd wordt gegeven.

Wanneer gaat de wettelijke bedenktijd in?

Op dit punt moet je zowel als koper, maar ook als verkoper scherp zijn. De wettelijke bedenktijd gaat in om 00.00 uur na de dag waarop de koper een exemplaar van de door hem én de verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Dus ook in de situatie dat de koper de eerste partij is die de koopovereenkomst ondertekent, moet hij eerst de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst hebben ontvangen. Pas dan gaat om 00.00 uur van die dag de wettelijke bedenktijd lopen. Van de wettelijke bedenktijd is vereist dat er minimaal twee dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn. Dit is vooral van belang rond de kerstdagen.

Welke feestdagen tellen niet als wettelijke bedenktijd?

Vanzelfsprekend zijn er altijd uitzonderingen op de regel. Zo ook bij de wettelijke bedenktijd bestaan er uitzonderingen. En wel rondom feestdagen. De volgende dagen zijn in 2022 officieel erkend als dagen waarop wettelijke bedenktijd niet doorloopt:

  • Nieuwjaarsdag
  • De Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag
  • Eerste en Tweede Kerstdag
  • Hemelvaartsdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Goede Vrijdag

Ontvangstbevestiging koopovereenkomst

Bij de koopovereenkomst wordt altijd een verklaring van de koper opgenomen dat hij een door beider partijen ondertekend exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen. Dit wordt ook wel een ontvangstbevestiging genoemd en is vaak de laatste pagina van de koopovereenkomst. Een langere bedenktijd dan drie dagen mag ook worden vastgelegd.

Neem contact met ons op

Heb je hulp nodig bij het ontbinden van een koopovereenkomst op grond van de wettelijke bedenktijd of het instellen van een vordering jegens de verkoper? Of heb je te maken met een verkoper die je onjuiste informatie heeft verstrekt? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met je mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties