073 720 02 00

Wat is planschade en hoe kan ik schade claimen of indienen?

Bijgewerkt op Geen categorie

Wat is planschade?

Als ruimtelijke plannen in uw directe omgeving veranderen, kunt u schade lijden. We noemen dat ‘planschade’. Hoe kunt u die planschade claimen? Wat is de procedure? Mr. Annemarie Posset legt het u allemaal uit in onderstaand artikel.

Planschade bestemmingsplan

U kunt op twee manier planschade lijden:

  • Directe planschade: het planologisch regime dat geldt voor uw eigendom verandert. Hierdoor lijdt u planschade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u minder mag bouwen dan voorheen of als de gebruiksmogelijkheden worden beperkt.
  • Indirecte planschade: het planologisch regime in uw directe omgeving wijzigt waardoor u schade lijdt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw uitzicht verslechtert of als uw buren in afwijking van het bestemmingsplan bouwen.

Planschade wordt meestal veroorzaakt door veranderingen in een bestemmingsplan. Maar planschade kan ook ontstaan door een omgevingsvergunning die op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt verleend en waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Planschade claimen

Eerder hebben we gezien op welke manier u planschade kunt lijden. Deze schade hoeft niet voor uw eigen rekening te komen, u kunt uw schade claimen. Planschade claimen doet u bij de gemeente. De procedure hiervoor is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Vanzelfsprekend is het claimen van planschade aan enkele voorwaarden gebonden.

Eerste voorwaarde: u moet planschade aanvragen. U moet dus zelf het initiatief nemen. Ook moet de aanvraag gemotiveerd zijn, de hoogte van de planschade bevatten en een onderbouwing van de hoogte van de claim bevatten. Tot slot moet u het verzoek om planschade binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, indienen.

Verder is goed om te weten dat u vooraf een bedrag moet betalen voor het in behandeling nemen van de planschade claim. Dit wordt het zogenaamde ‘drempelbedrag’ genoemd. In de Wro is vastgelegd dat dit 300 euro bedraagt. De gemeenteraad kan met ten hoogte 2/3 deel verhogen of verlagen. Als geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist op uw planschade claim, dan krijgt u dit bedrag terug.

In de wet is geregeld dat planschade niet volledig wordt vergoed, het gaat om een tegemoetkoming in de schade. De wet bepaalt dat een schade van minimaal 2% van de waarde van uw onroerend goed voor uw eigen rekening dient te komen. Dit wordt ‘normaal maatschappelijk risico’ genoemd.  In de nieuwe Omgevingswet wordt dit percentage overigens verhoogd naar 5%. Ook mag de planschade niet op een andere manier al zijn verzekerd.

Wanneer recht op planschade?

De gemeente laat de mogelijke planschade berekenen door een gespecialiseerd bureau. Mocht uit deze berekening – meestal planschade advies genoemd – naar voren komen dat u planschade lijdt, dan gaat de gemeente toetsen of de planschade te voorkomen of beperken was. Was bijvoorbeeld op het moment dat u uw woning kocht al te voorzien dat op het grasveld tegenover uw woning een appartementencomplex zou komen? Dan was de schade te voorzien en komt de planschade niet voor vergoeding in aanmerking. Vaak duren ruimtelijke ontwikkelingen (tientallen) jaren. De voorzienbaarheid wordt snel aangenomen.

Planschade advies nodig? Wij hebben ruime ervaring

Er wordt dus nogal iets van u verwacht. U moet actief de ontwikkelingen in uw gemeenten volgen en als u vindt dat uw rechten worden beperkt daar tegen in het geweer komen. Heeft u planschade advies nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring en helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties