073 720 02 00

Collectieve arbeidsovereenkomst

In de cao zijn arbeidsvoorwaarden opgenomen, die weer van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten tussen werkgever en werknemer. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de ondernemings-cao en/of de sector- of bedrijfstak-cao.

De ondernemings-cao wordt gesloten tussen werkgevers en vakbonden en geldt dus voor een specifieke onderneming. De sector- of bedrijfstak-cao daarentegen wordt tussen werkgeversverenigingen en vakbonden gesloten en geldt dus voor meerdere ondernemingen in een bepaalde sector- of bedrijfstak.

Werkingssfeer

Of een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, hangt onder andere af van de werkingssfeerbepaling. In deze bepaling is opgenomen welke componenten doorslaggevend zijn om te bepalen of een cao van toepassing is. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende componenten:

  • Omschrijving van de branche;
  • Omschrijving van de activiteiten;
  • Omschrijving van groepen van werknemers.
  • Gebondenheid werkgever

Indien een werkgever onder de werkingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomst valt, dan is een werkgever niet automatisch aan de collectieve arbeidsovereenkomst gebonden. Een werkgever is aan een collectieve arbeidsovereenkomst gebonden, wanneer i) die collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend (‘AVV’) is verklaard of ii) de werkgever lid is van een werkgeversvereniging of iii) in de arbeidsovereenkomst van een werknemer staat dat de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Er zijn echter nog meer voorbeelden te noemen wanneer een werkgever gebonden is aan een collectieve arbeidsovereenkomst.

Gebondenheid werknemer

Ook een werknemer is niet in alle gevallen gebonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst. Soms is een werknemer gebonden door rechtstreekse binding als lid van een vakbond. Of als de collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend is verklaard en de werkgever ook valt onder de werkingssfeer van die collectieve arbeidsovereenkomst.

Vragen over de toepasselijkheid van een collectieve arbeidsovereenkomst?  Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties