073 720 02 00

Handhaving

Wetten en regels zijn er niet voor niets. Ze dienen om de openbare orde en veiligheid te garanderen. Daarom worden ze door de overheid gehandhaafd. In de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd hoe de overheid wetten en regels mag handhaven en welke spelregels ze in acht moet nemen.

Beginselplicht tot handhaven

De overheid heeft een beginselplicht tot handhaven. Dus bouwt uw buurman in strijd met de regels, dan moet in dit geval de gemeente in beginsel handhavend optreden. Om dit gedaan te krijgen moet u een handhavingsverzoek bij de gemeente indienen. De gemeente is verplicht om een schriftelijk besluit op uw verzoek te nemen. Tegen dit besluit kunt u bezwaar of beroep instellen. Heeft u hulp nodig bij zo’n verzoek? Neem contact met ons op, Snijders Bestuursrecht adviseert u graag.

Dwangsom

Wanneer een gemeente een overtreding ongedaan wil maken, kan zij een last onder dwangsom opleggen. In de last staat beschreven wat de overtreder moet doen. Als de overtreder niet aan de last voldoet dan verbeurt hij een dwangsom. Een dwangsom is een geldbedrag dat per overtreding of per tijdseenheid dat een overtreding voortduurt, moet worden betaald.

Bestuursdwang

Een gemeente kan er ook voor kiezen om een last onder bestuursdwang op te leggen. In de last staat beschreven wat de overtreder moet doen. Als niet aan de last wordt voldaan, dan gaat de gemeente dit voor u doen en de kosten verhalen. Bestuursdwang is bij uitstek geschikt om in spoedeisende gevallen toe te passen. Zo kan de gemeente snel een einde maken aan een gevaarlijke situatie.

Bestuurlijke boete

In sommige gevallen kan een gemeente ook een geldboete opleggen, ook wel bestuurlijke boete genoemd. De bestuurlijke boete is er -in tegenstelling tot een dwangsom of bestuursdwang- niet op gericht om de illegale situatie te beëindigen, maar is echt bedoeld als straf.

Vanzelfsprekend is het opleggen van een handhavingsinstrument aan voorwaarden verbonden. Ook dient er in principe altijd eerst een waarschuwing te worden gegeven voordat daadwerkelijk wordt gehandhaafd.

Wilt u als gemeente advies over handhavingsmogelijkheden of heeft u van de gemeente een handhavingsbesluit ontvangen waarover u advies wilt? Snijders Bestuursrecht heeft ruime ervaring op dit gebied. Neem contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties