073 720 02 00

Wet Bibob

Met de wet Bibob wordt de ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’ bedoeld. Deze wet is hét belangrijkste instrument van de overheid om ondermijning aan te pakken. Met de wet Bibob kan de overheid voorkomen dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteert.

Toepassingsbereik

De wet Bibob is van toepassing op aanbestedingen, vastgoedtransacties, subsidies, vergunningen en ontheffingen. Wanneer iemand een aanvraag doet voor één van bovengenoemde zaken, gaat de overheid extra onderzoek doen volgens de Bibob procedure.

Wat is de wet Bibob procedure?

Als de wet Bibob van toepassing is verklaard op de aanvraag, dan betekent het dat de overheid extra informatie nodig heeft om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de medewerking van de overheid misbruikt wordt voor criminele activiteiten. De overheid gaat een zogenaamd Bibob onderzoek uitvoeren om hier achter te komen.

Inhoud van het Bibob-onderzoek

Voor een Bibob-onderzoek moeten er extra formulieren ingevuld worden en bewijsstukken worden ingediend. Op basis van deze informatie kan een overheid de aanvraag weigeren als zij van oordeel is dat er een ernstig gevaar bestaat dat de medewerking zal worden misbruikt voor criminele activiteiten.

Als er onduidelijkheid blijft bestaan, kan de overheid een nader onderzoek door Bureau Bibob laten uitvoeren. Het Bureau Bibob heeft meer onderzoeksmogelijkheden dan bijvoorbeeld een gemeente. Het Bureau Bibob voert het gevraagde onderzoek uit en adviseert de overheid over de mate van gevaar dat de gevraagde vergunning zal worden gebruikt voor criminele activiteiten.

Doorgaans wordt er veel tijd genomen voor het Bibob-onderzoek. Toch zijn er wel degelijk wettelijke beslistermijnen. Zo moet het bureau Bibob binnen 8 weken een advies uitbrengen en moet de overheid de reguliere beslistermijnen in acht nemen.

Snijders Bestuursrecht voor advies

Heeft u als gemeente te maken met Bibob-zaken en heeft u advies nodig? Neem dan contact met ons op. Onze juristen en advocaten hebben ruime ervaring om u goed van dienst te zijn.

Heeft u een aanvraag ingediend en is de wet Bibob van toepassing? Onze ervaring is dat Bibob-formulieren lang en ingewikkeld zijn. Ook moeten vaak nog veel bewijsstukken worden ingediend. Ons advies is om tijdig hulp in te roepen. Wij hebben ruime ervaring op dit vlak waarmee voorkomen wordt dat er een ellenlange procedure ontstaat. Wordt uw aanvraag afgewezen op grond van de wet Bibob? Win dan juridisch advies in. Een afwijzing kan namelijk zeer grote gevolgen hebben voor de toekomst.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties