073 720 02 00
Nieuws

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract: mag dat?

Door Bijgewerkt op Nieuws

Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels over het concurrentiebeding gewijzigd. Sindsdien is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een tijdelijk contract in beginsel niet is toegestaan. De uitzondering hierop is als uit de bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen. Bij een contract voor onbepaalde tijd geldt deze motiveringsplicht overigens niet. Voor wat betreft de motivering geldt dat een algemene motivering niet voldoende is. Het gaat erom dat een werkgever per specifieke functie een specifieke motivering opneemt. Indien een werkgever niet heeft voldaan aan de motiveringsplicht, is het concurrentiebeding nietig. Met andere woorden: het concurrentiebeding is dan niet geldig. Dat rechters kritisch kijken naar de motivering van het concurrentiebeding in een tijdelijk contract, blijkt ook uit onderstaande casus bij de rechtbank Midden-Nederland.

Casus

In deze zaak ging het om een werknemer, die bij de werkgever in dienst was getreden in de functie van sales manager. In het tijdelijk contract is een concurrentiebeding opgenomen, waarbij als motivering voor de zwaarwegende bedrijfs-en/of dienstbelangen van werkgever is opgenomen, dat ‘gelet op de zeer concurrentiegevoelige branche waarin de werkgever opereert en wegens de bij werkgever specifiek verworven kennis en kunde, er vrees is voor benadeling van werkgever, indien werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in strijd handelt met het opgenomen relatie en/of concurrentiebeding’ en ‘dit betekent dat dit concurrentie- en relatiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van werkgever nodig is.’

Uiteindelijk loopt het tijdelijk contract van werknemer af en treedt de werknemer in dienst bij een directe concurrent van werkgever. Werkgever start vervolgens een procedure en vordert betaling van de boetes wegens overtreding van het concurrentiebeding. Echter, de werknemer meent dat het concurrentiebeding in het tijdelijk contract niet geldig is, omdat niet is voldaan aan de motiveringsplicht. Werknemer neemt daarbij het standpunt in dat werkgever een standaard beding heeft gebruikt en dus ook een standaard motivering voor de onderbouwing van de zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen van werkgever.

Oordeel rechter

De rechter volgt het standpunt van de werknemer. De rechtbank sluit hierbij aan bij de hoofdregel dat in beginsel een concurrentiebeding in een tijdelijk contract niet is toegestaan, tenzij sprake is van een uitzondering. Vanwege deze hoofdregel (niet geldig, tenzij), gaat het dus om een zware toets. De rechter volgt in deze uitspraak de parlementaire geschiedenis, waarin is opgenomen dat sprake moet zijn van een werknemer die specifieke werkzaamheden verricht of in een specifieke functie werkzaam is, en dat dit per geval een specifieke afweging en motivering vergt. Volgens de rechter volstaat een algemene motivering in ieder geval niet. De rechtbank concludeert dat het concurrentiebeding in dit tijdelijk contract niet geldig is en wijst de vordering van werkgever af.

Dus?

Dat het in deze zaak dus niet ging om een op maat gemaakt concurrentiebeding, komt deze werkgever duur te staan. Het formuleren van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract luistert heel nauw en is maatwerk. Hulp nodig bij het opstellen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract? Neem vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsspecialisten.

 

Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties