073 720 02 00

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag wordt gelegd voor een vordering waarover de rechter inhoudelijk nog niet heeft geoordeeld. Conservatoir beslag is de tegenhanger van executoriaal beslag omdat bij die laatste de rechter juist wel inhoudelijk over de vordering heeft geoordeeld (in bijvoorbeeld een vonnis).

Soorten conservatoir beslag

Beslag kan worden gelegd op elk vermogensbestanddeel van de schuldenaar. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn beslag op een huis (onroerende zaak), schip (roerende zaak oftewel registergoed) of auto (roerende zaak). Maar denk ook aan beslag op aandelen of beslag op een vordering die de schuldenaar heeft op een ander. In dat laatste geval kan aan een derdenbeslag onder de bank gedacht worden. De schuldenaar heeft dan tenslotte bij een positief saldo op zijn bankrekening, een vordering op de bank. Op die vordering kan beslag gelegd worden. Een ander voorbeeld van conservatoir beslag is het loonbeslag dat ten laste van de schuldenaar onder de werkgever wordt gelegd. Ten slotte is vermeldenswaard het bewijsbeslag waarmee door middel van beslag bepaald bewijs veiliggesteld kan worden.

Gevolgen van conservatoir beslag leggen

Indien een conservatoir beslag wordt gelegd, betekent dat niet automatisch dat het goed is beslagen, uit de macht van de schuldenaar verdwijnt. Bij beslag op een huis kan de eigenaar het huis blijven bewonen. Pas als hij het wil verkopen kan het beslag voor problemen zorgen omdat de koper geen huis met een beslag erop zal willen kopen. In geval van een conservatoir derdenbeslag onder de bank, zal de bank het geld dat is getroffen door het beslag onder zich houden maar dit betekent niet dat het wordt afgedragen aan de beslagleggende deurwaarder. Dat laatste is bijvoorbeeld in het geval van executoriaal beslag wel zo.

Conservatoir beslag is dan ook slechts van tijdelijke aard. Na het leggen van een conservatoir beslag moet de beslaglegger binnen een door de rechter te bepalen termijn een zogenaamde bodemzaak starten. Als die bodemrechter vervolgens oordeelt dat de vordering waarvoor het beslag is gelegd ook terecht is, dan zal door middel van het vonnis van de rechter het conservatoir beslag automatisch een executoriaal beslag worden.

Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag wordt gelegd door de deurwaarder. De deurwaarder kan met een door de voorzieningenrechter gegeven verlof tot het leggen van conservatoir beslag, het beslag ten laste van de schuldenaar en eventueel onder een derde doen leggen.

Beslaglegging zit in ons bloed

Wilt u de mogelijkheden weten tot het verhalen van uw vordering en/of het veiligstellen van bepaalde vermogensbestanddelen van uw schuldenaar? Dan bent u bij Snijders Incasso aan het juiste adres. Een beslag kan daags en soms zelfs slechts enkele uren na uw eerste contact met ons zijn gelegd!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties