073 720 02 00

Executoriaal beslag

Voor het leggen van een executoriaal beslag dient een schuldeiser te beschikken over een executoriale titel. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:

  • De grosse van een rechterlijke uitspraak (vonnis);
  • Een arbitraal vonnis;
  • Een dwangbevel van de fiscus;
  • Een authentieke akte.

Het meest voorkomende voorbeeld in de praktijk is toch wel de executoriale titel in de vorm van een rechtelijke uitspraak, ook wel ‘vonnis’ genoemd. In een vonnis wordt door de rechter een termijn gesteld waarbinnen de veroordeelde partij aan het vonnis moet voldoen. Wanneer niet tijdig aan het vonnis wordt voldaan, kan men overgaan tot executie van het vonnis door middel van beslaglegging.

Executoriale beslaglegging

Het innen van een vonnis door middel van een executoriaal beslag is een vak apart. Tenminste, als de tegenpartij zich verschuilt en probeert niet vatbaar te zijn voor uitwinnen van een vonnis. Dat gebeurt – jammer genoeg – met enige regelmaat. Soms is er eenvoudigweg niks om een vonnis op te verhalen. Een vonnis executeren is dan lastig.

Daarnaast kan het ook voorkomen dat er executoriaal beslag is gelegd en er na dat beslag executiegeschillen ontstaan over wat wel en wat niet wordt bedoeld met het vonnis. Of een executiegeschil ontaard in een nieuwe rechtszaak, veelal een kort geding, omdat er bijvoorbeeld een nieuw bewijsstuk boven tafel is gekomen of omdat er volgens een partij een evidente misslag is gemaakt door de rechter in een vonnis. In dat geval wordt vaak betoogd dat executie van het vonnis, bijvoorbeeld middels executoriaal beslag, leidt tot niet terug te draaien vergaande gevolgen.

Onze werkwijze

Bij Snijders Incasso zijn wij thuis in executie en executiegeschillen. Wij hebben daar veel ervaring mee en kunnen u aan de hand nemen naar de oplossing. Dat kan zijn als winnende partij bij een uitwinning van een vonnis, doordat we de deurwaarder strategisch instrueren om executoriaal beslag te leggen op goederen of vorderingen van de wederpartij. Het kan ook zijn dat u juist een zaak verloren hebt en hangende het hoger beroep executie wil opschorten en dus bijvoorbeeld een executie kort geding wilt starten.

Heeft u vragen over executie, executoriaal beslag of wilt u een executie kort geding starten? Neem dat vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties