073 720 02 00

Kort geding

Juist het kort geding is een procedure waarin al onze litigation vaardigheden samenkomen. Het gaat bij het succesvol voeren van een kort geding procedure om een aantal essentiële zaken. Deze worden vaak onderschat door ‘gewone’ advocaten. De ervaring in het voeren van kort gedingen maakt dat we hierin gemiddeld veel succesvoller zijn dan anderen.

Zo is het ten eerste zaak dat de rechter in één oogopslag begrijpt dat het juridisch niet anders kan zijn dan dat wij het stellen. Voorts is het zaak dat de feiten zo logisch, helder en niet voor meerderlei vatbare interpretatie worden aangevoerd én bewezen door middel van producties, dat ook daar niets aan kan worden afgedaan. Bij een kort geding procedure heb je immers maar één kans en het moet dus direct raak zijn. Bovendien moet de ‘belangenafwegingsweegschaal’, die nu eenmaal altijd belangrijk is bij een kort geding doorslaan naar onze zijde. Want je kan wel juridisch gelijk hebben in een kort geding procedure, de voorzieningenrechter zal altijd beslissen mede op basis van de redelijke belangen over en weer op de korte termijn. Een kort geding is immers slechts een voorlopige voorziening. Een tijdelijke maatregel omdat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

Lees ook:

Kort geding procedure

De kort geding procedure is er een van ‘de korte klap’. Het aanvragen van het kort geding gaat als volgt. We stellen een concept kort geding dagvaarding op. Deze gaat naar de griffie van de rechtbank als ‘aanvraag kort geding’ met het verzoek een datum te bepalen voor de mondelinge behandeling van het kort geding. Vaak worden voorafgaand hieraan zogenaamde verhinderdata opgevraagd bij de cliënt en tegenpartij. Als die verhinderdata redelijk zijn en dus niet zo extreem veel dat een mondelinge behandeling op korte termijn niet mogelijk is, wordt daar rekening mee gehouden door de rechtbank. Vervolgens (dat gaat vaak binnen 24 uur) geeft de rechtbank de datum door. Deze wordt door ons dan ingevuld op de definitieve dagvaarding. Vervolgens brengen we de kort geding dagvaarding uit. Meestal is het kort geding binnen enkele weken.

Maar ook een nog spoediger kort geding behoort tot de mogelijkheden. In zaken waarbij er dezelfde dag of dezelfde week nog een beslissing van de rechter moet komen, kan dat ook. We hebben dat uiteraard heel vaak gedaan. Maak voor de mogelijkheden gerust een spoedafspraak met een van onze specialisten in kort geding. Neem direct contact met ons op.

Kort geding kosten, duur en hoger beroep kort geding

De kosten voor een kort geding verschillen van zaak tot zaak. Een eenvoudige vordering tot nakoming/incasso van bijvoorbeeld huur/huurpenningen of salaris is minder bewerkelijk dan een meer complexere kwestie met meer relevante feiten. Vanwege onze ervaring kunnen we zeker een reële inschatting maken van de kosten. Ook een fixed fee afspraak is bespreekbaar en komt regelmatig voor. Vraag ons direct per mail of telefoon naar een kostenindicatie en u weet waar u aan toe bent. De duur of doorlooptijd van een kort geding varieert van enkele dagen tot vier tot acht weken, afhankelijk van de spoedeisendheid en aard en complexiteit van het conflict.

Een hoger beroep van een kort geding is mogelijk. Dat duurt soms erg lang, maar in bepaalde gevallen kan een zogenaamd spoed appèl worden ingesteld zodat ook het hoger beroep van het kort geding snel is ingesteld en afgewerkt. Wij zijn de top specialisten in kort geding. Procestijgers. In zakelijke geschillen is er geen betere of meer gespecialiseerde advocaat in kort geding te vinden, daar staan wij voor. De beste advocaat in kort geding: Snijders Litigation.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties