073 720 02 00

Wat is een kort geding?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Wat is een kort geding? De naam zegt het eigenlijk zelf al. De betekenis van kort geding is een (ver)korte procedure. Als u een probleem heeft en er daarvoor een rechtszaak moet worden gevoerd, moet u in principe een gewone civiele procedure starten. Soms is daarvoor echter te weinig tijd. Een gewone civiele procedure duurt immers enkele maanden en soms zelfs enkele jaren. Het kan echter voorkomen dat u niet de tijd heeft om dit af te wachten. In zo’n geval kunt u een kort geding starten. U heeft dan sneller een uitspraak dan in een gewone civiele procedure. Een kort geding is dus eigenlijk een spoedprocedure.

Wanneer kan ik een kort geding beginnen?

De belangrijkste voorwaarde om een kort geding te kunnen beginnen, is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Volgens de wet is daarvan sprake als u niet de tijd heeft om een gewone procedure te voeren. Een voorbeeld: u heeft samen met iemand anders een bedrijf, maar de laatste tijd loopt het niet meer zo lekker en hebben jullie besloten dat u de aandelen van de ander koopt, waardoor het bedrijf alleen van u wordt. Ondanks dat de afspraken definitief zijn gemaakt, weigert de ander ineens de aandelen te verkopen. Als u dan een normale procedure voert, heeft u pas over enige tijd een uitspraak. Al die tijd is de ander nog in het bedrijf, terwijl jullie niet meer door een deur kunnen. Voor het bedrijf kan dit erg grote gevolgen hebben. In zo’n situatie heeft u een spoedeisend belang en kunt u een kort geding beginnen om de ander te dwingen zijn aandelen alsnog te verkopen (als u gelijk krijgt, natuurlijk).

Naast dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang, zegt de wet dat de zaak zich ook moet lenen voor een kort geding. Omdat een kort geding een stuk korter en sneller is dan een normale procedure zijn bepaalde handelingen niet mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in kort geding getuigen te horen of om een deskundige te benoemen. Als u dat eigenlijk wel wil (of nodig is), leent de zaak zich niet voor een kort geding. Het is daarom erg belangrijk om goed te kijken of een kort geding wel de juiste weg voor u is.

Hoe ziet een kort geding eruit?

Een kort geding begint met het opstellen van een kort geding dagvaarding. Dat is een juridisch document waarin u aangeeft wat u precies wilt bereiken en waarom. Met het concept van de dagvaarding kunt u bij de rechtbank een datum aanvragen waarop het kort geding plaatsvindt. Vervolgens wordt de dagvaarding uitgereikt aan de tegenpartij. Dat gebeurt door een deurwaarder. Hierna vindt de zitting plaats. Daar kunt u uw standpunt verder toelichten aan de rechter. De tegenpartij is ook op die zitting aanwezig en kan uitleggen waarom zij het niet eens is met uw verhaal. Daarna zal de rechter uitspraak doen. Normaal gesproken gebeurt dit binnen 14 dagen na de zitting maar het kan ook dat er eerder uitspraak wordt gedaan.

Hoe lang duurt een kort geding?

Hoe lang een kort geding duurt, is niet precies te zeggen. Dat hangt af van de omstandigheden van uw zaak, zoals hoeveel spoed er is. Normaal gesproken zitten er enkele weken tussen het moment dat de dagvaarding wordt opgesteld en het moment dat de rechter uitspraak heeft gedaan, maar het kan voorkomen dat ook dit niet snel genoeg is en u sneller een uitspraak nodig heeft. In zo’n geval kan een kort geding ook binnen enkele dagen plaatsvinden en in sommige gevallen kan dit zelfs binnen één dag. Het zou zelfs in het weekend kunnen plaatsvinden.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter of de rechtbank kunt u meestal in hoger beroep gaan om dit oordeel aan te vechten. Dat geldt ook bij een kort geding. Alleen moet u er wel rekening mee houden dat het hoger beroep aanmerkelijk langer duurt dan de procedure bij de kantonrechter of de rechtbank.

De advocaten van Snijders Litigation hebben veel ervaring met het voeren van kort geding procedures, zowel bij de kantonrechter als bij de rechtbank maar ook in hoger beroep.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties