073 720 02 00

Procederen bij de rechtbank

Binnen het civiele recht worden o.a. kort gedingen, insolventieprocedures en veruit de meeste handelsgeschillen (bodemprocedures) behandeld bij de rechtbank. Iedere handelszaak met een geldelijk belang van meer dan EUR 25.000,- dient namelijk te worden voorgelegd aan de sector civiel van de rechtbank. In dergelijke zaken is procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht.

Snijders Litigation is gespecialiseerd in het procederen bij de rechtbank. Of we nu een nieuwe procedure voorbereiden/aanhangig maken, een processtuk schrijven of een zitting bijwonen, we werken dagelijks op een hoog niveau in (veelal) complexe zaken. Van een beslaglegging, een faillissementsaanvraag en een geschil over bestuurdersaansprakelijkheid tot conflicten in het vastgoed en de ICT en geschillen over aannemings- en franchisecontracten.

Het verloop van de procedure

Indien u besluit te procederen bij de rechtbank dient u de procedure in te leiden met een dagvaarding of verzoekschrift. Er zijn elf rechtbanken in Nederland en u dagvaardt uw tegenpartij in beginsel voor de rechtbank van zijn/haar vestigingsplaats of woonplaats, tenzij u contractueel anders bent overeengekomen of de wet dwingend anders voorschrijft.

De gedaagde partij krijgt vervolgens de gelegenheid zich schriftelijk te verweren. Na een persoonlijke verschijning voor de rechtbank (mondelinge behandeling of comparitie van partijen), doet de rechtbank uitspraak (bij vonnis of beschikking). Dit kan een einduitspraak zijn waarbij alle geschilpunten worden beslecht, maar de rechter kan zijn eindbeslissing ook aanhouden en via een tussenbeslissing één van de partijen bijvoorbeeld een bewijsopdracht geven of een deskundige benoemen.

Uw procedure bij de rechtbank wordt in beginsel behandeld en beslist door één rechter (een zogenoemde enkelvoudige kamer). Echter, indien de enkelvoudige kamer uw zaak ongeschikt acht voor behandeling en beslissing door één rechter, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit ervan, dient zij deze te verwijzen naar een meervoudige kamer (bestaande uit drie rechters).

Snijders Litigation voor uw rechtbankprocedure

U bent op zoek naar een gedreven advocaat die uw zaak tot een goed einde brengt. Een advocaat die wil winnen en een verregaande specialistische kennis heeft van het recht dat op uw geschil van toepassing is. Maar niet alleen dat. U wil een advocaat die het procesrecht van A tot Z beheerst, die zich letterlijk elke dag bezighoudt met het procederen bij de rechtbank en die u daarin bij de hand neemt. Daarvoor staan wij.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties