073 720 02 00

Hoger beroep – in hoger beroep gaan

Er kunnen veel redenen zijn om in hoger beroep te gaan. Zo kan uw advocaat niet het uiterste hebben gedaan in de bodemzaak/zaak in eerste aanleg. Er kunnen zelfs fouten zijn gemaakt door uw advocaat. Vaak zijn deze fouten niet opzettelijk gemaakt. Meestal is het onervarenheid. Of een bepaalde onkunde om goed te procederen. Zo zijn veel advocaten veel te afwachtend tijdens zittingen. Of juist te agressief richting de rechter. Veel advocaten voelen een zitting niet goed aan.

Timing en aanvoelen wat de rechter wil, is essentieel. Rechters zijn immers mensen. Mensen die hun gevoel voor rechtvaardigheid willen laten doorklinken in hun uitspraken. Juist in het civiele recht geeft dat mogelijkheden om een zaak te winnen. Er zijn daar immers veel open normen. Redelijkheid en billijkheid bepalen het recht.

In hoger beroep gaan

In hoger beroep gaan, kan om allerlei redenen. Meestal gaat men in hoger beroep omdat men het niet eens is met het vonnis in de bodemzaak/eerste aanleg/de rechtbank. De kans op succes in hoger beroep hangt af van meerdere factoren. Zo kan de rechter in het vonnis mis hebben geslagen op de feiten. Misschien zijn er extra bewijsmiddelen in hoger beroep in te brengen. Bewijzen, zoals documenten, e-mails, getuigenverklaringen of deskundigenbericht die nog niet (voldoende) aan bod zijn gekomen bij de zaak in eerste aanleg. Ook kan er eenvoudigweg een slechte zitting zijn gedraaid, waarbij u onvoldoende was voorbereid door uw advocaat. Of is er simpelweg een zwaarder tegenwicht nodig in hoger beroep. Een meer in procederen ervaren advocaat bijvoorbeeld. Of enkele van deze zaken. In alle gevallen geldt: het gaat er om dat u de kansen op winst zo groot mogelijk maakt.

Snijders Litigation: ervaren procesadvocaten

Een ervaren procesadvocaat van Snijders Litigation ziet op alle aspecten toe. U hoeft niet wakker te liggen van uw advocaat. Sterker nog, u moet er van overtuigd zijn dat uw procesadvocaat de kans op verlies minimaliseert en uw kansen op winst maximaliseert. Maak gerust een vrijblijvende afspraak met ons, zodat u binnen korte tijd een gedegen procesadvies in hoger beroep krijgt. Is het advies positief, dan kunnen we u door deze procedure meenemen en heeft u hier de beste strategie en rust in.

Let op: een goede inhoudelijke advocaat is nog geen winnende procesadvocaat. Procederen is, net als voetballen, golfen en tennissen, iets wat steeds beter gaat door het enorm veel te doen. De meeste inhoudelijke specialisten hebben die ervaring niet. Ze komen veel minder in rechtszalen en schrijven veel minder processtukken dan een ervaren procesadvocaat. Laat staan dat ze gewend zijn dagdagelijks in hoger beroep te procederen. Kies dus goed in hoger beroep uw advocaat uit.

Appèl/appèl procedure/hoger beroepsprocedure

De hoger beroepsprocedure, ofwel appèl procedure genaamd, gaat heel anders dan een bodemzaak/rechtszaak in eerste aanleg. In hoger beroep geldt het zogenaamde grievenstelsel. Dat betekent dat uw advocaat in hoger beroep alleen klaagt over bepaalde zaken in het vonnis in eerste aanleg die niet goed zijn gegaan. Dat scheelt een hoop, want dan gaat het in hoger beroep vaak alleen nog maar over een of enkele zaken die moeten worden rechtgezet om de zaak te winnen. Het verschil tussen winst en verlies is vaak dun. Een enkele afspraak die u kunt bewijzen in hoger beroep en u kunt de zaak winnen.

Een vonnis in hoger beroep heet een arrest. Dus een winnend arrest is vaak zeker haalbaar, als u maar goed procedeert. Meer feiten en omstandigheden aanvoert, betere jurisprudentie aanhaalt, overtuigender pleit op zitting, meer getuigenverklaringen of een deskundige die u vraagt een juiste rapportage te overleggen. Er is zoveel mogelijk. Kom het eens bespreken met ons, u zult zien dat er kansen liggen die nog onbenut zijn. En zijn er geen kansen in hoger beroep dan weet u dat ook zeker. U bespaart dan de kosten van hoger beroep. Deze kosten zijn, naast het griffierecht, de kosten voor het opstellen van het processtuk, zoals de memorie van grieven of de memorie van antwoord.

Verweer in hoger beroep

Heeft u in eerste aanleg/in de bodemzaak gewonnen, dan is het zaak ook in hoger beroep te winnen. In principe wordt de gehele zaak opnieuw bekeken aan de hand van de grieven (klachten) van de tegenpartij tegen het vonnis. Wij zijn zeer ervaren in hoger beroepsprocedures. De memorie van antwoord en eventueel een pleidooi is essentieel voor winst. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties