073 720 02 00

Afwijkingsprocedures

Via www.ruimtelijkeplannen.nl zijn bestemmingsplannen te raadplegen. Wanneer uw plan niet past binnen het bestemmingsplan, kan via een afwijkingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vaak toch medewerking worden verleend.

Drie soorten afwijkingsprocedures

De Wabo kent drie soorten afwijkingsprocedures:

  1. Binnenplanse afwijking
    In een bestemmingsplan kan de mogelijkheid worden opgenomen om met een omgevingsvergunning -vaak op ondergeschikte punten- af te wijken van het bestemmingsplan. Hierbij zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan. Als aan de voorwaarden is voldaan dan kan met een omgevingsvergunning toch worden meegewerkt aan een plan dat eigenlijk niet in het bestemmingsplan past.
  2. ‘Kruimgevallenregeling’
    Voor zogenaamde kruimelgevallen kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat bijvoorbeeld om bijgebouwen, dakkapellen, nutsvoorzieningen en antenne-installaties. Om de kruimelgevallenregeling te kunnen toepassen, mag het aantal woningen niet toenemen. Soms is het woord kruimelgeval verwarrend, want uit de jurisprudentie blijkt dat ook grote plannen mogelijk gemaakt kunnen worden met deze bevoegdheid.
  3. Wabo-projectbesluit
    Als een plan niet past binnen de afwijkingsregels van het bestemmingsplan of de kruimelgevallenlijst, kan vaak medewerking worden verleend via een Wabo-projectbesluit. Eis is dat het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Eigenlijk is het Wabo-projectbesluit een ‘mini-bestemmingsplan’, want er moet onderzoek plaatsvinden naar omgevings- en milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, water, archeologie etc. Tot slot is voor een Wabo-projectbesluit een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.

Snijders Bestuursrecht voor advies

De gemeente heeft veel beleidsvrijheid, ze is niet verplicht om mee te werken aan een afwijkingsprocedure. Voor grote, belangrijke plannen is het derhalve belangrijk om draagvlak bij de politiek en omwonenden te creëren. Op die manier zijn gemeenten vaak eerder genegen om medewerking te verlenen. Mr. Annemarie Posset was gedurende vier jaar lid van de gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch. Zij weet daarom van binnenuit hoe deze processen werken en kan u goed adviseren.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties