073 720 02 00

Bodem en archeologie

Het milieurecht vormt een belangrijk onderdeel bij ruimtelijke ontwikkelingen. Uitkomsten van milieuonderzoeken moeten worden verwerkt in het bestemmingsplan.

Bodem

Bij een bestemmingsplanwijziging moet worden aangetoond dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de gewenste functie. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbare risico’s mag opleveren voor de gebruikers van de bodem. Het is logisch dat aan de bodem waarop woningen worden gebouwd zwaardere eisen worden gesteld -dat de grond dus minder verontreinigd mag zijn- dan de bodem waarop een bedrijf in een hoge milieucategorie wordt gebouwd.

Door middel van een bodemonderzoek wordt de bodemkwaliteit in beeld gebracht. Als er voldoende gegevens over de bodem bekend zijn, dan kan dit beperkt blijven tot een bureauonderzoek. Tijdens dit onderzoek worden bodemkwaliteitskaarten geanalyseerd en alle beschikbare bodemonderzoeken bestudeerd.

Wanneer het een verdachte locatie betreft of er te weinig informatie bekend is, moet een veldonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij worden boringen gedaan en wordt de grond in een laboratorium onderzocht. Wanneer een ernstige bodemverontreiniging wordt aangetroffen, moet deze worden verwijderd. Dit kan flinke kosten met zich meebrengen. Als u een bouwproject wilt ontwikkelen, dan is het belangrijk in een vroeg stadium een bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Archeologie

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met (mogelijke) archeologische vindplaatsen. Uitgangspunt is dat archeologische resten of vindplaatsen niet worden aangetast en in de bodem worden bewaard. Wanneer op een bepaalde plek wordt gebouwd, vinden er ook werkzaamheden in de grond plaats. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van de fundering.

Bent u een projectontwikkelaar? Laat dan in een vroeg stadium onderzoeken of op de locatie waar u wilt bouwen eventueel archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Als dat zo is dan is meer onderzoek nodig en kost dit vaak veel tijd (en geld). Laat u goed adviseren en aarzel niet om Snijders Bestuursrecht te benaderen voor een second opinion of advies.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties