073 720 02 00

Geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid

Het milieurecht vormt een belangrijk onderdeel bij ruimtelijke ontwikkelingen. Uitkomsten van milieuonderzoeken moeten worden verwerkt in het bestemmingsplan. Voor geluid, lucht en externe veiligheid zijn wettelijke normen vastgesteld.

Geluid

Geluidgevoelige objecten (zoals woningen) worden op grond van de Wet geluidhinder beschermd tegen geluidsoverlast. In de Wet geluidhinder is namelijk vastgelegd dat de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, bij een uitwerking of wijziging van een bestemmingsplan, in acht moet worden genomen.

In de Wet geluidhinder worden industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai geregeld. De wet kent verschillende grenswaarden voor elk type geluidsbron en de verschillende typen geluidsgevoelige bestemmingen.

Luchtkwaliteit

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan luchtkwaliteitsnormen. De belangrijkste regels over de luchtkwaliteit staan in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. In dit hoofdstuk staan ook de grenswaarden. Kort gezegd komen deze regels erop neer dat een activiteit in principe de grenswaarden voor luchtkwaliteit niet mag overschrijden. Ook mag een project per saldo niet leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit of alleen ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. In het ‘Besluit en de Regeling Niet In Betekenende Mate Bijdragen’ zijn hiervoor de voorwaarden vastgelegd.

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s van opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen. Onderzocht moet worden wat de kans is dat zich een ongeval voordoet en wat het effect daarvan is. Kwetsbare objecten zoals woningen of gebouwen waarin ouderen of mindervaliden verblijven, worden beschermd. Dit kan worden gedaan door een scheiding aan te brengen tussen risicobronnen en gevoelige functies of door bronmaatregelen te nemen.

Milieuonderzoeken bij een bestemmingsplan vragen om specifieke kennis. Onze advocaten hebben die kennis en kunnen u adviseren bij het te volgen traject. Ook werken wij samen met gerenommeerde adviesbureaus om de milieuonderzoeken te laten uitvoeren. Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties