073 720 02 00

Stikstof

Teveel stikstof in de lucht is funest voor de natuur. Stikstof daalt namelijk neer in natuurgebieden en tast natuurwaarden aan. Planten- en diersoorten verdwijnen door teveel stikstof. Om dat te voorkomen, hebben bepaalde natuurgebieden een beschermde status gekregen (de zogenaamde Natura 2000 gebieden) en zijn activiteiten waarbij stikstof vrijkomt vergunningsplichtig.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De gebieden zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Dit zijn richtlijnen van de Europese Unie.

Nederland heeft 160 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden worden beschermd door de Wet Natuurbescherming.

Vergunning Wet Natuurbescherming

Voor activiteiten die schade kunnen veroorzaken aan de natuur is een vergunning of ontheffing nodig. Dit geldt niet alleen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt zoals bouwactiviteiten, maar ook activiteiten die het leefgebied van beschermde dieren verstoren. Als u een projectontwikkelaar bent, is het verstandig op tijd inzicht te krijgen in de effecten van uw plannen. Hiermee beperkt u risico’s. Snijders Bestuursrecht kan een dergelijke risico-inschatting voor u opstellen.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is ons land in rep en roer. Bouwprojecten zijn stilgelegd en de vergunningverlening is opgeschort. Om de stikstofdepositie terug te dringen werd het PAS gestart. Dit was een programma waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerkten. In het PAS waren bron- en herstelmaatregelen opgenomen. Vooruitlopend op de positieve effecten van deze maatregelen werd al toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Maar de maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen bleven teveel uit. Op 29 mei 2019 zette de Raad van State een streep door het PAS.

De vergunningverlening hoeft echter niet stil te liggen. Voor het PAS werden immers ook vergunningen verleend. Advies nodig? Neem contact met ons op. Wij hebben meerdere projectontwikkelaars geholpen hun projecten weer los te krijgen.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties