073 720 02 00

Bestemmingsplan wijzigen

Bouwplannen – en zeker de meer omvangrijke plannen- passen doorgaans niet in het bestemmingsplan. Om dit te controleren zijn alle bestemmingsplannen te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. Verbeelding
    De verbeelding – ook wel plankaart genoemd – is een digitale kaart waarop u kunt zien welke bestemming een locatie heeft. Door middel van kleurvakken zijn de verschillende bestemmingen aangegeven. Ook kan een plankaart aanduidingsvlakken bevatten. Het gaat bijvoorbeeld om bouwvlakken, gebiedsaanduidingen of bouwaanduidingen.
  2. Regels
    In de regels staan voorschriften over het gebruik van grond en bouwwerken. Ook zijn bouwvoorschriften en is het overgangsrecht in de regels van het bestemmingsplan opgenomen. Net als de verbeelding zijn de regels juridisch bindend.
  3. Toelichting
    De toelichting vormt de onderbouwing van het bestemmingsplan. In de toelichting is te lezen waarom het bestemmingsplan wordt vastgesteld, hoe het bestemmingsplan past binnen (nationale, provinciale en lokale) beleidskaders, wat de effecten van het plan zijn op omgevings- en milieuaspecten en hoe de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is geregeld. De toelichting is juridisch niet bindend.

Bestemmingsplan wijzigen/herzien

Wanneer een initiatief niet past binnen het bestemmingsplan en een afwijkingsprocedure (voorheen: ontheffing) niet mogelijk is, kan de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Hiervoor moet een procedure voor het bestemmingsplan worden doorlopen.

Bestemmingsplanprocedure

De procedure om te komen tot vaststelling van een bestemmingsplan is complex en doorloopt verschillende fases. Meestal wordt gestart met een voorontwerpbestemmingsplan dat wordt toegestuurd aan vooroverlegpartners. Soms wordt deze op basis van de Inspraakverordening zes weken ter inzage gelegd. Daarna volgt een ontwerpbestemmingsplan dat gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Iedereen kan een zienswijze indienen.

Daarna worden door de gemeente de zienswijzen behandeld en kan het plan – al dan niet gewijzigd – door de gemeenteraad worden vastgesteld. Tegen een vastgesteld bestemmingsplan kan geen bezwaar worden gemaakt. Als u het niet eens bent met een bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen bij de Raad van State.

Bestemmingsplan wijzigen kosten

Aan het aanpassen of wijzigen van een bestemmingsplan zijn altijd kosten verbonden. De hoogte van deze kosten verschilt per gemeente.

Bent u het niet eens met een vastgesteld bestemmingsplan? Wilt u een bestemmingsplan laten wijzigen of heeft u hulp nodig bij een bestemmingsplan procedure? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij staan graag voor u klaar met een passend advies.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties