073 720 02 00

Gebiedsontwikkeling

Bij een grootschalige gebiedsontwikkeling worden in het gebied doorgaans veel verschillende functies ontwikkeld, zoals wonen, bedrijven, detailhandel, recreatie, groen en infrastructuur. Vaak gaat het hierbij om ‘uitleglocaties’ aan de rand van een stad of dorp. Bij meer kleinschalige gebiedsontwikkelingen, die vaak al binnen bestaand stedelijk gebied liggen, spreken we van een ‘inbreidingsplan’.

Bij gebiedsontwikkeling gaat het meestal om langdurige en complexe processen. Belangrijkste oorzaak daarvoor is dat vaak meerdere partijen bij de ontwikkeling betrokken zijn en er veel belangen spelen. Ook moet bij de ontwikkeling van een locatie rekening gehouden worden met milieunormen en andere omgevingsaspecten.

Gebiedsontwikkeling in drie fasen

Gebiedsontwikkeling verloopt doorgaans in drie fasen:

  1. Initiatieffase
    In deze fase wordt een plan gemaakt en wordt onderzocht of de beoogde ontwikkeling gewenst is. Voor grondeigenaren of projectontwikkelaars is het van groot belang om dit tijdig te onderzoeken. In deze fase is het ook essentieel om risico’s en belangen in beeld te krijgen. Vaak zien we dat vertraging optreedt als één van de partijen wordt verrast door een (omgevings)aspect dat niet in beeld was. Het uitvoeren van een (juridische) quickscan op mogelijke risico’s is zeer aan te raden. Snijders Bestuursrecht adviseert u hierin graag.
  2. Haalbaarheidsfase
    Na de initiatieffase volgt de haalbaarheidsfase. Dit is de meest complexe en langdurige fase. In deze fase wordt door de gemeente vaak een programma van eisen of een stedenbouwkundig kader vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat de ruimtelijke uitgangspunten zijn en met welke omgevings- of milieuaspecten rekening moet worden gehouden. Op basis van het programma van eisen gaat de projectontwikkelaar zijn idee uitwerken tot een ontwerp. Wanneer overeenstemming is bereikt over het ontwerp, dan kan een bestemmingsplan worden opgesteld waarin de juridisch-planologische uitgangspunten voor de ontwikkeling worden vastgelegd. Hiervoor worden de benodigde milieuonderzoeken uitgevoerd. Ook vinden onderhandelingen over kostenverhaal plaats en wordt een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente en ontwikkelaar. Om deze fase vlot te laten verlopen is politiek draagvlak en draagvlak bij omwonenden essentieel.
  3. Realisatiefase
    Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning worden verleend. Daarna kan de uitvoering starten.

Snijders Bestuursrecht voor advies

Zoals gezegd gaat het bij gebiedsontwikkeling meestal om langdurige en complexe processen. Processen waar wij u van Snijders Bestuursrecht graag in bijstaan. Wilt u een juridische quickscan op de mogelijke risico’s of heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij voorzien u van advies.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties