073 720 02 00

10 tips voor een betere cashflow

Door Gepubliceerd op 23 maart 2023 Geen categorie

Veel mkb’ers kampen met cashflow problematiek als gevolg van slecht betalende debiteuren of het in zijn geheel uitblijven van betalingen voor geleverde producten of diensten. De praktijk laat zien dat veel faillissementen het gevolg zijn van een gebrek aan liquiditeit. Veel faillissementen hadden voorkomen kunnen worden indien mkb’ers verstandiger met hun geld zouden omspringen. In dit blog geef ik u tien tips die uw cashflow kunnen verbeteren en in het verlengde hiervan: uw onderneming steviger in de markt moeten zetten.

Tip 1: debiteuren- en crediteurenbeheer

De meeste invloed op uw cashflow heeft u via uw debiteuren- en crediteurenbeheer. Door snel te factureren na de levering en uw debiteurenbeheer boven op de betaling van de factuur te laten zitten, verbetert u de liquiditeit en daarmee de cashflow van uw onderneming. Anderzijds is hier ook een taak weggelegd voor uw crediteurenbeheer. Zorg ervoor dat uw crediteurenbeheer de facturen van de leveranciers wel op tijd, maar zeker niet te vroeg voldoet.

Tip 2: kredietwaardigheid van de klant

Ga voordat u een overeenkomst sluit na met wie u zaken doet. Mocht blijken dat de partij die zaken wil doen in de praktijk weinig liquide is, dan kunt u er donder op zeggen dat de kans dat u betaald wordt erg klein is.

Tip 3: betalingsvoorwaarden

Voorts dient u, eveneens voor het aangaan van een overeenkomst, duidelijkheid te creëren omtrent de betalingsvoorwaarden. Mocht u geen voorwaarden overeenkomen, dan mag u aannemen dat u het geld pas ziet wanneer het uw afnemer uitkomt. Zorg ervoor dat uw voorwaarden, bijvoorbeeld betaling binnen 14 dagen, zwart op wit komen te staan en worden vastgelegd zodat de onderneming afspraken ter beschikking heeft om op terug te vallen. Dit verbetert de samenwerking en in navolging daarvan het betaalgedrag.

Tip 4: betaalconversie

Met de betaalconversie worden de mogelijkheden die u aan uw klanten biedt om tot betaling over te gaan bedoeld. De praktijk laat zien dat er sneller wordt betaald indien u uw klanten verschillende betaalmogelijkheden geeft. Maak het uw klanten dus gemakkelijk om tot betaling over te gaan en verbeter uw cashflow.

Tip 5: bepaal een cashflow begroting

Maak een realistische voorspelling van hoe de komende maanden, het navolgende kwartaal of zelfs het aankomende jaar eruit gaan zien. Houd deze voorspellingen actueel door ze maandelijks gade te slaan en te bepalen of de voorspellingen haalbaar zijn. Zo niet, pas ze dan aan. Breng de maandelijkse uitgaven in kaart om zo te bepalen wat de zogeheten burn-rate van uw onderneming is. Met andere woorden: hoeveel kost het om uw onderneming een maand lang draaiende te houden. Stel tot slot een werknemer aan om de cashflow dagelijks te controleren zodat u hiervan op de hoogte blijft en laat de werknemer in kwestie ook registreren wanneer uw afnemers betalen, zodat u deze wetenschap kunt meenemen in uw voorspellingen.

Tip 6: alternatieve financiering

Mocht het uw onderneming onverhoopt toch niet langer voor de wind gaan, zorg er dan voor dat u een alternatieve oplossing ter beschikking hebt. U kunt uw openstaande facturen laten voorfinancieren via zogeheten factoring of discounting diensten, op die manier verhoogt u de liquiditeit en verbetert u de cashflow. Daarnaast zijn er diverse partijen in de markt die, ook buiten het bancaire landschap om, bereid zijn om krediet te verschaffen. De opkomst van zogeheten ‘Fintech’ ondernemingen is de laatste jaren aan de orde van de dag.

Tip 7: transparantie

In een situatie zoals beschreven onder tip 6, moet u eveneens vaststellen dat de cashflow ontoereikend zal zijn om alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Praat hierover met uw leveranciers. Door bewustwording te creëren en een realistisch beeld omtrent het gezonde perspectief van uw onderneming te geven, zorgt u ervoor dat uw leveranciers eerder geneigd zijn om bijvoorbeeld uw verplichtingen tijdelijk op te schorten.

Tip 8: gebruik versus bezit

Het is niet ondenkbaar dat uw onderneming machinerie bezit om de kernactiviteit(en) uit te kunnen voeren. Het is mogelijk om de machines te verkopen en terug te leasen. Op die manier komen de gelden die vastzaten in de machines weer vrij en kunt u deze aanwenden om de cashflow te verbeteren.

Tip 9: verminder uw voorraden

In voorraad zit geld en dat geld kunt u niet direct aanwenden om de cashflow te verbeteren. De hoogte van dit bedrag kunt u verlagen door de voorraden te verminderen en verstandig in te kopen. Indien u de voorraden minimaliseert, komen er gelden vrij om de cashflow te verbeteren. U kunt ook onderzoek doen naar de mogelijkheid om de voorraad uit te besteden. Indien u hiervoor een geschikte partner vindt, kunnen de kosten voor een magazijnruimte en de verzekering naar beneden. Tot slot, kunt u ervoor kiezen om verouderde voorraden of overbodige bedrijfsmiddelen tegen een lagere prijs te verkopen om op die manier nog gelden beschikbaar te krijgen om uw cashflow te verbeteren.

Tip 10: laat u tijdig adviseren

Mocht u een verminderde cashflow zien aankomen, neem dan tijdig contact op met Snijders Advocaten. Onze advocaten informeren u graag over uw wettelijke rechten in het geval dat uw debiteuren niet (tijdig) betalen. De hulp van Snijders Advocaten kan uw cashflow verbeteren, zodat u niet hoeft te vrezen voor de gevolgen van een verminderde cashflow.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties