073 720 02 00

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Bijgewerkt op Geen categorie

De Nederlandse regelgeving bestaat uit verschillende wetten en regels. Het Rijk, de provincies en gemeenten kunnen wetten en regels maken. Ook Waterschappen kunnen regels vaststellen.

De meest bekende wetten zijn waarschijnlijk wetten die gaan over ruimtelijke ordening, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet en de Omgevingswet (die waarschijnlijk per 2021 in werking treedt).

De wetgeving op provinciaal en gemeentelijk niveau is vaak minder goed bekend. Dit blog gaat daarom over de belangrijkste gemeentelijke “wet”: de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening?

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt ook wel het gemeentelijk wetboek genoemd. In de Algemene Plaatselijke Verordening, afgekort ook wel APV, staan regels die in een gemeente gelden. De regels gelden voor iedereen binnen die gemeente, dus niet alleen voor de inwoners van die gemeente maar ook voor bezoekers.

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Elke gemeenteraad stelt zijn eigen regels vast. Het kan dus voorkomen dat in de ene gemeente andere regels zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening dan in de andere gemeente.

Wat staat er in de Algemene Plaatselijke Verordening?

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan ‘regels die de huishouding van de gemeente betreffen’. Dat klinkt behoorlijk ingewikkeld. Het betekent dat een gemeente alles in een Algemene Plaatselijke Verordening mag regelen dat nog niet in andere regelgeving is geregeld.

In een Algemene Plaatselijke Verordening staan in de eerste plaats regels over openbare orde en veiligheid. Er staat bijvoorbeeld in of en wanneer een vergunning nodig is voor het organiseren van een evenementen, voor het openen van een horecazaak, voor een coffeeshop, terras, demonstratie of voor het hebben van een kansspelautomaat.

Ook bevat de Algemene Plaatselijke Verordening regels over ruimtelijke ordening. Er staat bijvoorbeeld in of er een vergunning nodig is voor een standplaats (om bijvoorbeeld vis, bloemen of loempia’s te verkopen), waar en hoe lang grote voertuigen geparkeerd mogen worden en of een vergunning nodig is voor het plaatsen van voorwerpen op de weg.

In de Algemene Plaatselijke Verordening is ook terug te vinden hoe wordt omgegaan met overlast door dieren, teveel geluid of door baldadigheid.

Wanneer u zich niet houdt aan de regels die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, kan de gemeente handhavend optreden. Dit betekent dat u een bestuurlijke boete of dwangsom opgelegd kunt krijgen, of dat de gemeente door middel van bestuursdwang optreedt. Voor meer informatie over een dwangsom, kunt u ons eerder blog over een dwangsom lezen. Klik daarvoor hier.

Ervaring

Snijders Bestuursrecht heeft ruime ervaring op dit vlak en procedeert regelmatig voor projectontwikkelaars, horecaondernemers of particulieren tegen een gemeente over zaken waarin de Algemene Plaatselijke Verordening een rol speelt. Zo hebben we met succes een horecaondernemer bijgestaan in een zaak waarbij de gemeente stelde dat de sluitingstijd was overtreden. Ook adviseerden we een horecaondernemer die problemen met de gemeente had over zijn terrasvergunning.

Wilt u meer weten of de Algemene Plaatselijke Verordening? Heeft u een geschil met de gemeente over de Algemene Plaatselijke Verordening of bent u benieuwd welke regels in uw gemeente gelden?

Neem contact op. Wij informeren u graag!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties