073 720 02 00

Alles over een aanmaning

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Hebt u een klant reeds een betalingsherinnering gestuurd, maar wordt uw factuur niet voldaan? Stuur uw klant dan een aanmaning om uw factuur alsnog betaald te krijgen.

Een aanmaning is minder vriendelijk van toon. In een aanmaning geeft u vaak aan wat het gevolg is van niet betalen van de factuur. Bijvoorbeeld dat u de vordering ter incasso overdraagt aan een incassobureau en in dat geval de vordering wordt vermeerderd met wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Hoeveel aanmaningen moet ik versturen?

Hoeveel aanmaningen er moeten worden verstuurd, hangt er vanaf of uw debiteur een consument of een zakelijke klant is. Voor consumenten gelden er wettelijke eisen. U zult tenminste een aanmaning moeten versturen waarin u de consument 14 dagen de tijd geeft om alsnog zijn verplichtingen jegens u na te komen. Bij zakelijke klanten gelden deze wettelijke eisen niet. Een aanmaning is dan ook niet een vereiste. U mag dus direct uw vordering ter incasso uit handen geven aan een advocaat.

De gebruikelijke stappen bij een vervallen factuur zijn als volgt:

  1. Verstuur een betalingsherinnering
  2. Bel uw debiteur voor betaling
  3. Verstuur een aanmaning
  4. Geef de incasso uit handen

Het is op grond van wettelijke eisen niet verplicht om bovenstaande aanmaningsprocedure te doorlopen. Er zijn enkel voor de particuliere aanmaning wettelijke eisen waar een aanmaning aan moet voldoen in verband met de 14 dagen aanzegging. Wel is het gebruikelijk om een debiteur niet direct aan te manen. Doorgaans wordt in het aanmaningsproces namelijk eerst een vriendelijke betalingsherinnering gestuurd, gevolgd door een laatste aanmaning bij niet-betaling.

Wat staat er in een aanmaningsbrief?

Het doel van het versturen van een aanmaningsbrief is dat uw openstaande factuur zo snel mogelijk wordt betaald. Om dit doel te kunnen bereiken is het van belang dat u een duidelijke brief stuurt die ervoor zorgt dat uw klant gaat betalen. Onze incasso advocaten hebben een aantal tips voor het opstellen van een aanmaningsbrief voor u op een rijtje gezet.

  1. Maak aan uw klant duidelijk wat het doel is van de aanmaning, namelijk dat hij overgaat tot betaling van de openstaande factuur;
  2. Zorg voor een duidelijke en overzichtelijke aanmaning. Uw klant moet weten welke factuur nog niet is voldaan. U dient dan ook altijd het factuurnummer en de vervaldatum van de factuur in de aanmaningsbrief te vermelden. Geef ook aan of u reeds aanspraak maakt op extra kosten als wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke kosten. En op welk rekeningnummer het bedrag moet worden overgemaakt.
  3. Stel een duidelijke en concrete betalingstermijn. Vermijd betaling binnen een x aantal dagen, maar noem een concrete datum waarop het bedrag moet zijn betaald. Bij consumenten gelden er wettelijke regels voor de betalingstermijn, voor zakelijke klanten niet. Ons advies is om bij zakelijke klanten een strakke termijn te hanteren, bijvoorbeeld binnen drie werkdagen na verzending van de aanmaningsbrief.
  4. Geef aan wat de gevolgen zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig betalen van de factuur. Dit is niet alleen van belang om bij het uitblijven van een betaling deze vervolgstappen uit te voeren, dit kan er tevens voor zorgen dat uw klant alsnog betaalt.

Tot slot is ons advies om op de aanmaningsbrief niet te vermelden of het om een eerste, tweede of derde aanmaning gaat. Als u dat doet, wordt een aanmaningsbrief minder krachtig en is de kans groot dat uw klant niet direct over zal gaan tot betaling van de factuur. Gaat het om de laatste aanmaning? Dan raden wij aan om dit wel in de aanmaningsbrief te vermelden. Uw klant weet dat u het serieus meent en dat u bij het onbetaald laten van de factuur een incassobureau of advocaat in zal schakelen om namens u de vordering te innen.

Neem contact met ons op

Hebt u hulp nodig bij het opstellen van een aanmaningsbrief? Of hebt u te maken met een klant die na veelvuldig te zijn herinnerd en aangemaand uw factuur niet betaald? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties