073 720 02 00
Transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Bijgewerkt op Transitievergoeding

Inmiddels is bekend dat de compensatieregeling waarmee werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in werking treedt.

Aanleiding compensatieregeling

Werknemers wiens dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever, hebben recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, zo is tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer naar voren gekomen. Deze situatie heeft geresulteerd in slapende dienstverbanden: Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft jegens de arbeidsongeschikte werknemer, dan staat hij voor de keuze om ofwel het dienstverband te beëindigen (hetgeen betekent dat hij de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen), ofwel het dienstverband slapend voort te zetten.
Met de compensatieregeling moeten de slapende dienstverbanden worden voorkomen. Zie voor meer informatie ons eerdere nieuwsbericht hr tip #20.

Toekomstige én oude gevallen

De datum van inwerkingtreding is naar verwachting 1 april 2020 en zal gelden voor toekomstige gevallen én voor oude gevallen.  De compensatieregeling heeft namelijk terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Maximale compensatie

Belangrijk om te weten is dat als het UWV besluit dat de betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd, de compensatie nooit meer zal zijn dan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest op het moment toen de loondoorbetalingsverplichting stopte. In de meeste gevallen is dat het moment waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is. Als aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd en dus de periode waarin de loondoorbetalingsverplichting geldt, is verlengd, wordt de periode van de verlenging niet meegenomen bij de berekening van de compensatie. Tevens zal de compensatie niet hoger zijn dan het betaalde brutoloon tijdens ziekte van de werknemer (dus exclusief werkgeverslasten).
De periode waarin het dienstverband slapend is voortgezet, wordt dus wel gebruikt bij de berekening van de transitievergoeding, maar telt voor het UWV niet mee bij de vaststelling van de compensatie. Derhalve is het raadzaam om op dit moment slapende dienstverbanden te beëindigen.

Compensatie aanvragen

De compensatie kan direct na de inwerkingtreding bij het UWV worden aangevraagd. Voor wat betreft de oude gevallen geldt dat de compensatie daarvoor binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding moeten worden aangevraagd.

Het UWV zal nog een formulier maken waarmee de compensaties kunnen worden aangevraagd. In ieder geval zullen daarbij de volgende documenten moeten worden verstrekt.

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  – De beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  – De beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is ontbonden; of
  – De beëindigingsovereenkomst waarin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na ommekomst van de periode van het opzegverbod). N.B.: om in aanmerking te komen voor een compensatie is het van essentieel belang dat de reden van beëindiging – namelijk beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid – op de juiste manier in de beëindigingsovereenkomst is geformuleerd;
  – Indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van het UWV, een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Bewijs van het door de werkgever tijdens de arbeidsongeschiktheid betaalde loon (aan de hand van loonstroken voor de gehele periode van arbeidsongeschiktheid).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en dus:
  – Leeftijd werknemer
  – Datum in dienst
  – Datum uit dienst
  – Hoogte bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld, vaste eindejaarsuitkering en andere vaste en variabele looncomponenten).
 • Bewijs van betaling van de gehele (transitie)vergoeding.

Snijders Advocaten helpt graag

Graag helpen wij u bij het beëindigen van de (slapende) arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Neem daarvoor contact met ons op.
Uiteraard helpen wij u zodra dat mogelijk is ook graag met het aanvragen van de compensatie. Wij zullen u daar te zijner tijd in ieder geval over informeren.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties