073 720 02 00

De aannemer levert slecht werk, en nu?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Het zal u maar gebeuren: u heeft net het huis van uw dromen gekocht en komt toch tot het inzicht dat er meer aan de woning moet gebeuren dan u aanvankelijk dacht. Schoorvoetend geeft u toe dat deze klus niet alleen te doen is en u gaat op zoek naar een aannemer. Nadat u een ogenschijnlijk geschikte aannemer heeft gevonden, de werkzaamheden zijn besproken en de offerte is geaccordeerd, gaat de aannemer in kwestie aan de slag.

Hoewel de aannemer de overeengekomen werkzaamheden in beginsel naar behoren uitvoert, gaat het na verloop van tijd steeds vaker mis. Er worden andere materialen gebruikt dan is overeengekomen, de (onder)aannemer komt steeds vaker te laat en tot overmaat van ramp laat de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden op zijn zachtst gezegd te wensen over.

Kortom: uw aannemer levert slecht werk. U bent niet bereid om te betalen voor prutswerk en merkt dat een geschil met de aannemer aanstaande is. Tegelijkertijd bemerkt u dat u eigenlijk niet weet hoe u dit geschil met de aannemer moet aanvliegen. En nu? In dit blog wordt de vraag beantwoord wat u moet doen indien de aannemer slecht werk levert of schade veroorzaakt.

Wat te doen als de aannemer slecht werk levert?

Een geschil met de aannemer kan om ontelbaar veel redenen ontstaan. De aannemer levert bijvoorbeeld slecht of helemaal geen werk, de kwaliteit is niet goed, er wordt te laat opgeleverd, de aannemer komt te laat, er ontstaat schade of er zijn andere (veelal duurdere of kwalitatief slechtere) materialen gebruikt. Er is doorgaans geen pasklare handelswijze die van toepassing is op ieder geschil met de aannemer. Hoe u moet handelen is dus in sterke mate afhankelijk van het soort geschil met de aannemer.

Ondanks het gebrek aan een pasklaar antwoord op al uw vragen, is er wel een bepaalde houding die u uzelf kunt aanmeten en een stappenplan dat u kan doorlopen. Ga bijvoorbeeld altijd eerst met de aannemer aan tafel zitten om enerzijds uw gevoel en constateringen te delen en anderzijds de reactie en houding van de aannemer de peilen. Blijkt dit gesprek weinig soelaas te bieden dan kan het inschakelen van een mediator zijn vruchten afwerpen. Maar als zelfs dit het geschil met de aannemer niet oplost dan zit er niets anders op dan de volgende stappen.:

  • Inspecteer, indien mogelijk in aanwezigheid van de aannemer, de verrichte werkzaamheden. Noteer de tekortkomingen en probeer af te spreken wanneer deze hersteld zullen zijn. Zorg ervoor dat de afspraken op papier komen en dat deze door beide partijen worden ondertekend.
  • Neemt de aannemer een weigerachtige houding aan, bijvoorbeeld door niet mee te werken aan de inspectie of aan het ondertekenen van gemaakte afspraken, dan dient u een aangetekende brief te versturen waarin u de aannemer verzoekt om binnen een drietal weken de geconstateerde tekortkomingen te herstellen. Vermeld in uw brief dat u betalingen opschort tot het moment dat de tekortkomingen zijn hersteld.

Wat te doen als de aannemer schade veroorzaakt?

Het komt in de praktijk meer dan eens voor dat een geschil met de aannemer ontstaat omdat laatstgenoemde schade heeft veroorzaakt tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. In dit geval bent u, in tegenstelling tot de voorgaande situatie, niet verplicht om de aannemer in gebreke te stellen middels een aangetekende brief. U kunt het beste de schade melden bij uw verzekering en de aannemer vragen om zijn aansprakelijkheidsverzekering te verwittigen. U bent in ieder geval niet verplicht om de schade door dezelfde aannemer te laten herstellen, hoewel dit in voorkomende gevallen wel de meest praktische oplossing is. Ongeacht de reactie van uw aannemer dient u beducht te zijn voor een geschil met uw aannemer. Zorg er daarom altijd voor dat:

  • De schade niet ter discussie staat. Dit doet u door foto’s te maken van de schade. Is de schade van ernstige aard, dan kunt u zelfs overwegen om een bouwkundig rapport op te laten stellen door een expert. Op die manier valt er over de schade niet meer te twisten.
  • Het schadebedrag onderbouwd is. U kunt uw schade onderbouwen door facturen of bonnetjes die afkomstig zijn van de herstelwerkzaamheden te verzamelen. Hiermee kunt u in een geschil met de aannemer aantonen welk bedrag de veroorzaakte schade vertegenwoordigt.
  • U de schade beperkt. Hoe wrang het ook moge klinken, in het geval dat uw aannemer schade veroorzaakt, heeft u een zogeheten schadebeperkingsplicht. Dit houdt in dat u de verantwoordelijkheid draagt om te voorkomen dat de schade groter wordt.

Snijders Incasso Advocaten

Kortom, in dit blog heeft u gelezen dat vandaag de dag meer dan eens een geschil met de aannemer ontstaat. De grondslagen hiervoor zijn divers. In ieder geval is het zeker dat u, ondanks uw mogelijke frustratie, een bepaalde houding dient aan te nemen. Biedt uw oplossingsgerichte houding geen soelaas? Dan moet u de aannemer schriftelijk in gebreke stellen. Als zelfs dit niet voor een oplossing zorgt, dan is het raadzaam om contact op te nemen met Snijders Incasso Advocaten. Zij begeleiden u graag van A tot en Z en zorgen ervoor dat uw vermoedelijke droomhuis, ondanks het geschil met de aannemer, daadwerkelijk uw droomhuis wordt.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties