073 720 02 00

De aannemer levert slecht werk, en nu?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Het zal u maar gebeuren: u heeft net het huis van uw dromen gekocht en komt toch tot het inzicht dat er meer aan de woning moet gebeuren dan u aanvankelijk dacht. Schoorvoetend geeft u toe dat deze klus niet alleen te doen is en u gaat op zoek naar een aannemer. Nadat u een ogenschijnlijk geschikte aannemer heeft gevonden, de werkzaamheden zijn besproken en de offerte is geaccordeerd, gaat de aannemer in kwestie aan de slag.

Hoewel de aannemer de overeengekomen werkzaamheden in beginsel naar behoren uitvoert, gaat het na verloop van tijd steeds vaker mis. Er worden andere materialen gebruikt dan is overeengekomen, de (onder)aannemer komt steeds vaker te laat en tot overmaat van ramp laat de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden op zijn zachtst gezegd te wensen over.

Kortom: uw aannemer levert slecht werk. U bent niet bereid om te betalen voor prutswerk en merkt dat een geschil met de aannemer aanstaande is. Tegelijkertijd bemerkt u dat u eigenlijk niet weet hoe u dit geschil met de aannemer moet aanvliegen. En nu? In dit blog wordt de vraag beantwoord wat u moet doen indien de aannemer slecht werk levert of schade veroorzaakt.

Wat te doen als de aannemer slecht werk levert?

Een geschil met de aannemer kan om ontelbaar veel redenen ontstaan. De aannemer levert bijvoorbeeld slecht of helemaal geen werk, de kwaliteit is niet goed, er wordt te laat opgeleverd, de aannemer komt te laat, er ontstaat schade of er zijn andere (veelal duurdere of kwalitatief slechtere) materialen gebruikt. Er is doorgaans geen pasklare handelswijze die van toepassing is op ieder geschil met de aannemer. Hoe u moet handelen is dus in sterke mate afhankelijk van het soort geschil met de aannemer.

Ondanks het gebrek aan een pasklaar antwoord op al uw vragen, is er wel een bepaalde houding die u uzelf kunt aanmeten en een stappenplan dat u kan doorlopen. Ga bijvoorbeeld altijd eerst met de aannemer aan tafel zitten om enerzijds uw gevoel en constateringen te delen en anderzijds de reactie en houding van de aannemer de peilen. Blijkt dit gesprek weinig soelaas te bieden dan kan het inschakelen van een mediator zijn vruchten afwerpen. Maar als zelfs dit het geschil met de aannemer niet oplost dan zit er niets anders op dan de volgende stappen.:

  • Inspecteer, indien mogelijk in aanwezigheid van de aannemer, de verrichte werkzaamheden. Noteer de tekortkomingen en probeer af te spreken wanneer deze hersteld zullen zijn. Zorg ervoor dat de afspraken op papier komen en dat deze door beide partijen worden ondertekend.
  • Neemt de aannemer een weigerachtige houding aan, bijvoorbeeld door niet mee te werken aan de inspectie of aan het ondertekenen van gemaakte afspraken, dan dient u een aangetekende brief te versturen waarin u de aannemer verzoekt om binnen een drietal weken de geconstateerde tekortkomingen te herstellen. Vermeld in uw brief dat u betalingen opschort tot het moment dat de tekortkomingen zijn hersteld.

Wat te doen als de aannemer schade veroorzaakt?

Het komt in de praktijk meer dan eens voor dat een geschil met de aannemer ontstaat omdat laatstgenoemde schade heeft veroorzaakt tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. In dit geval bent u, in tegenstelling tot de voorgaande situatie, niet verplicht om de aannemer in gebreke te stellen middels een aangetekende brief. U kunt het beste de schade melden bij uw verzekering en de aannemer vragen om zijn aansprakelijkheidsverzekering te verwittigen. U bent in ieder geval niet verplicht om de schade door dezelfde aannemer te laten herstellen, hoewel dit in voorkomende gevallen wel de meest praktische oplossing is. Ongeacht de reactie van uw aannemer dient u beducht te zijn voor een geschil met uw aannemer. Zorg er daarom altijd voor dat:

  • De schade niet ter discussie staat. Dit doet u door foto’s te maken van de schade. Is de schade van ernstige aard, dan kunt u zelfs overwegen om een bouwkundig rapport op te laten stellen door een expert. Op die manier valt er over de schade niet meer te twisten.
  • Het schadebedrag onderbouwd is. U kunt uw schade onderbouwen door facturen of bonnetjes die afkomstig zijn van de herstelwerkzaamheden te verzamelen. Hiermee kunt u in een geschil met de aannemer aantonen welk bedrag de veroorzaakte schade vertegenwoordigt.
  • U de schade beperkt. Hoe wrang het ook moge klinken, in het geval dat uw aannemer schade veroorzaakt, heeft u een zogeheten schadebeperkingsplicht. Dit houdt in dat u de verantwoordelijkheid draagt om te voorkomen dat de schade groter wordt.

Snijders Incasso Advocaten

Kortom, in dit blog heeft u gelezen dat vandaag de dag meer dan eens een geschil met de aannemer ontstaat. De grondslagen hiervoor zijn divers. In ieder geval is het zeker dat u, ondanks uw mogelijke frustratie, een bepaalde houding dient aan te nemen. Biedt uw oplossingsgerichte houding geen soelaas? Dan moet u de aannemer schriftelijk in gebreke stellen. Als zelfs dit niet voor een oplossing zorgt, dan is het raadzaam om contact op te nemen met Snijders Incasso Advocaten. Zij begeleiden u graag van A tot en Z en zorgen ervoor dat uw vermoedelijke droomhuis, ondanks het geschil met de aannemer, daadwerkelijk uw droomhuis wordt.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties