073 720 02 00
Nieuws

De curator

Door Gepubliceerd op 28 februari 2020 Nieuws

Wat is een curator?

Een curator wordt bij rechterlijke uitspraak benoemd om namens iemand op te treden die onder curatele is gesteld. Onder curatele gestelden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer in staat zijn het eigen vermogen te beheren. In dit artikel wordt uitsluitend stil gestaan bij de curator die benoemd wordt in de afwikkeling van een faillissement van een vennootschap.

Wie benoemt een curator?

Een curator wordt door de rechtbank benoemd en is doorgaans een in faillissementsrecht gespecialiseerde advocaat. De curator staat daarbij onder toezicht van een aan de rechtbank verbonden rechter-commissaris. De curator dient aan deze rechter-commissaris rekening en verantwoording af te leggen over de afwikkeling en het verloop van het faillissement.

Taak van de curator

Een curator wordt aangesteld om te zorgen voor het beheer en vereffening van het vermogen van de gefailleerde. De curator is met ingang van uitspraak faillissement de vertegenwoordiger voor de rechtspersoon. De curator dient bij de uitvoering van zijn taken steeds de belangen van alle schuldeisers in acht te nemen en met inachtneming van diens belangen een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren door de boedel te liquideren, dat wil zeggen te gelde te maken. Bij de verdeling van de gelden uit de boedel dient de curator een strikte rangorde in acht te nemen.

Wat mag een curator wel en wat mag een curator niet?

Vooropgesteld, een curator mag veel en diens bevoegdheden gaan ver. Hieronder volgt een – niet limitatieve – opsomming van bevoegdheden:

  • de curator maakt een boedelbeschrijving, simpel gezegd een lijst van alle bezittingen en alle schulden;
  • de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is verplicht alle relevante informatie te verstrekken aan de curator; een curator kan een bestuurder in rechte oproepen voor verhoor of zelfs in gijzeling nemen indien niet aan dit verzoek wordt voldaan;
  • de curator opent alle post en mail die betrekking heeft op de gefailleerde vennootschap;
  • de curator beheert alle administratieve en financiële aangelegenheden;
  • de curator liquideert het vermogen en verdeelt dat volgens een bepaalde rangorde onder de schuldeisers;
  • de curator rapporteert aan de rechter-commissaris; de rechter-commissaris houdt toezicht op de curator en het verloop van het faillissement;
  • de curator kan een einde maken aan lopende overeenkomsten (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten);
  • de curator doet diverse onderzoeken, waaronder onderzoek naar de administratie, onderzoek naar paulianeus handelen en bestuurdersaansprakelijkheid;
  • mocht hiertoe aanleiding zijn kan een curator een bestuurder aansprakelijk stellen voor het volledige faillissementstekort, d.w.z. voor alle schulden die in het faillissement zijn aangemeld;
  • de curator dient in ieder faillissement periodiek verslag te doen van de stand van zaken; per onderwerp worden de schuldeisers – en andere geïnteresseerden – op die manier op de hoogte gehouden van het verloop van het faillissement. Faillissementsverslagen voor vennootschappen zijn openbaar.

Mag een curator altijd alles?

Nee, er zijn grenzen aan de bevoegdheden van een curator. In voorkomende gevallen kan er bezwaar worden gemaakt. Indien u hulp nodig heeft, neemt u dan contact met ons op!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties