073 720 02 00
Nieuws

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Bijgewerkt op Nieuws

Wat is een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is – kort gezegd – een overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen ter voorkoming of beëindiging van een onzekerheid of geschil.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Indien een werkgever het dienstverband met een van zijn werknemers wil beëindigen,  bijvoorbeeld omdat de werknemer disfunctioneert of omdat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, dient de werkgever een procedure aanhangig te maken bij de kantonrechter of het UWV. Ter voorkoming van een vaak tijdrovende (onzekere) en kostbare procedure, kan een werkgever met zijn werknemer in overleg treden om te bezien of zij afspraken kunnen maken op grond waarvan het dienstverband zal worden beëindigd. Als dat lukt, dienen de afspraken te worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Inhoud van een vaststellingsovereenkomst

Wat partijen tenminste in de vaststellingsovereenkomst dienen op te nemen zijn onder andere de naam en adresgegevens van partijen, de arbeidsduur en het laatstelijk genoten (bruto) salaris, de reden van beëindiging, de datum waarop het dienstverband zal eindigen en tot slot de optie voor de werknemer om binnen 14 dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst deze te herroepen (wettelijke bedenktijd).

Verder kunnen er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het vrijstellen van een werknemer met of zonder behoud van loon, de financiële afwikkeling van het dienstverband, terugbetaling van een eventuele (studie)schuld, een vergoeding in de kosten voor rechtsbijstand, geheimhouding en of werknemer na einde dienstverband gebonden blijft aan een overeengekomen concurrentie- en of relatiebeding.

Vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering

Om de WW-rechten van een werknemer veilig te stellen, dient de vaststellingsovereenkomst aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet uit de vaststellingsovereenkomst voldoende blijken dat het initiatief voor beëindiging van het dienstverband bij werkgever ligt, het ontslag geen verband houdt met een door werknemer veroorzaakte dringen reden voor ontslag (ontslag op staande voet) en dat werknemer van de beëindiging van het dienstverband geen enkel verwijt treft. Tot slot, al is dit niet verplicht, dient de werkgever de voor hem geldende opzegtermijn in acht te nemen. Na het verstrijken van de (fictieve) opzegtermijn heeft een werknemer namelijk pas recht op een WW-uitkering. Let wel, uiteindelijk is het aan het UWV om te beoordelen of een werknemer wel of geen recht heeft op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

De arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer kan in beginsel gedurende de eerste twee jaren van ziekte en arbeidsongeschiktheid niet door de werkgever worden opgezegd c.q. beëindigd. Het is voor de werknemer dan ook niet verstandig om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst terwijl hij arbeidsongeschikt is. Dit kan namelijk invloed hebben op zijn recht op een WW-uitkering. Indien een werknemer ziek uit dienst gaat en hij vraagt een ZW-uitkering aan bij het UWV, dan zal het UWV oordelen dat de werknemer een benadelingshandeling heeft gepleegd. Doordat de werknemer ziek uit dienst is gegaan, wordt het UWV namelijk benadeeld. De werkgever heeft immers gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid de verplichting om ten minste 70% van het loon door te betalen. En omdat de werknemer arbeidsongeschikt is, zal hij ook niet kunnen solliciteren. De werknemer is in dat geval niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Om die reden zal het UWV ook geen WW-uitkering toekennen.

Ondanks dat kan in sommige situaties een vaststellingsovereenkomst toch uitkomst bieden. Op het moment dat de werknemer ten minste 28 dagen hersteld gemeld is, gaat hij arbeidsgeschikt uit dienst. Daarmee pleegt de werknemer geen benadelingshandeling en komt hij in principe in aanmerking voor een WW-uitkering. Let wel: de werknemer moet dan wel daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Daarnaast kan ook het beëindigen van de arbeidsrelatie een belangrijke stap zijn in het herstel van de werknemer. Bijvoorbeeld in situaties waarin het werk of de relatie met werkgever de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, ook wel situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd.

Tip: indien een beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid gewenst is, betrek hierin dan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is immers de aangewezen persoon om te bepalen of de werknemer spoedig zal herstellen en tot beëindiging kan worden overgegaan of herstelt zodra het dienstverband is beëindigd.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties