073 720 02 00

De voorlopige voorziening tijdens een scheiding

Door Gepubliceerd op 21 juni 2022 Geen categorie

Als het echtgenoten niet lukt om (tijdelijke) afspraken te maken over de (gevolgen van de) voorgenomen scheiding, dan dient de rechter hierover te beslissen. Een dergelijke scheidingsprocedure duurt lang; veelal één tot twee jaar. Als er dringend zaken moeten worden geregeld, dan kan een voorlopige voorziening wenselijk zijn. De rechter geeft dan een ordemaatregel op bepaalde onderwerpen. Op die manier kan daarover toch enige rust en zekerheid komen. Dat is wel zo prettig in de vaak emotionele en hectische periode van het uit elkaar gaan en de scheidingsprocedure. In deze blog wordt ingegaan op de voorlopige voorzieningen bij scheiding.

Wat is een voorlopige voorzieningenprocedure?

Een voorlopige voorzieningenprocedure is een speciale procedure naast de scheidingsprocedure. Een dergelijke procedure kan worden gestart tijdens de scheidingsprocedure of reeds daarvoor. Dus na het verbreken van de affectieve relatie, maar vóór de indiening van het scheidingsverzoek. Het kan ook gelijktijdig; het scheidingsverzoek kan ook een verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen bevatten. De voorlopige voorzieningen die de rechter treft, gelden voor de duur van de scheidingsprocedure.

Welke voorlopige voorzieningen zijn er?

De wet geeft een limitatieve opsomming van de voorlopige voorzieningen voor de duur van de scheidingsprocedure:

  1. het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning;
  2. het beschikbaar stellen van bepaalde goederen die strekken tot het dagelijks gebruik of dat van de kinderen;
  3. de toevertrouwing van de kinderen;
  4. een voorlopige zorgregeling;
  5. een voorlopige kinder- en of partneralimentatie.

Het is overigens niet zo dat er geen andere ordemaatregelen kunnen worden genomen, maar dat kan dan niet in de voorlopige voorzieningenprocedure bij scheidingen. Dan dient er een kort geding te worden gestart. Hiervoor dient er wel sprake te zijn van spoedeisend belang (en een rechtsgrond). Als voorbeeld kan worden gedacht aan een straat- en/of contactverbod.

Wie mag in het huis blijven wonen na de scheiding?

Als de situatie in huis onhoudbaar is geworden in het kader van de voorgenomen scheiding en het lukt partijen niet om afspraken te maken over het gebruik van de woning, dan kan de rechter hierover een (tijdelijke) beslissing nemen. Als de rechter beslist dat de ene echtgenoot de woning met uitsluiting van de ander mag gebruiken, dan dient die andere echtgenoot de woning te verlaten. Wie de woning met uitsluiting van de ander mag gebruiken, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Daarbij kan worden gedacht aan wie het merendeel van de zorgtaken van de kinderen op zich neemt, of iemand vervangende woonruimte heeft, of iemand zijn beroep of bedrijf uitoefent in de echtelijke woning, etc. Het is overigens niet van belang van wie deze woning is. Het gaat erom dat de woning gezamenlijk is bewoond.

Het beschikbaar stellen van zaken die strekken tot dagelijks gebruik

Het wil wel eens voorkomen dat de echtgenoot die de echtelijke woning moet verlaten allerlei goederen net voor de ontruiming elders laat onderbrengen. De rechter kan worden verzocht om te bepalen dat de ene echtgenoot goederen die strekken tot het dagelijks gebruik beschikbaar stelt aan de andere echtgenoot. Het gaat dus niet om de verdeling van de inboedel. Het is slechts een ordemaatregel. Gedacht kan worden aan kleding, toiletspullen, sieraden, sportspullen of speelgoed voor de kinderen.

De toevertrouwing van de kinderen

De voorlopige toevertrouwing van de kinderen houdt in wie de feitelijke zorg voor de kinderen op zich mag nemen. Vaak is het echter wel duidelijk welke ouder het meeste voor de kinderen thuis is, het is veelal de zorgregeling waarover discussie ontstaat.

De voorlopige zorgregeling

Als de kinderen voorlopig worden toevertrouwd aan de ene ouder, dan is het de vraag wanneer en voor hoe lang ze naar de andere ouder gaan. Hoe de zorgregeling precies moet worden ingevuld, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval (feitelijke invulling tijdens het huwelijk, mogelijkheden werktijden, woonsituatie, reisafstand tussen de twee woningen etc.).

De voorlopige kinder- en/of partneralimentatie

Ook over de financiën kunnen voorzieningen worden getroffen. Zo kan de rechter een voorlopige kinder- en/of partneralimentatie vaststellen. De wijze van vaststelling is hetzelfde als in de scheidingsprocedure, alleen is er minder ruimte voor discussie nu het een ordemaatregel betreft.

Wie kan een voorlopige voorzieningenprocedure starten?

Een verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorzieningen moet door een advocaat worden gestart. Er geldt verplichte procesvertegenwoordiging.

Hoe lang duurt deze voorlopige procedure?

De wet bepaalt dat er binnen drie weken nadat het verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorzieningen is ingediend, een mondelinge behandeling (zitting) moet plaatsvinden. De rechter beslist vervolgens zo snel mogelijk. Dat kan reeds tijdens de zitting, maar veelal is dat binnen twee weken na de zitting. Er kan dus op relatief korte termijn duidelijkheid komen.

Is hoger beroep mogelijk?

Het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in een voorlopige voorzieningenprocedure. U zult moeten wachten totdat er uitspraak wordt gedaan over de definitieve gevolgen van de scheiding. Dan wordt immers beslist over de (definitieve) alimentaties, de verdeling van de woning en/of het voortgezet gebruik daarvan en de (definitieve) verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen.

Meer informatie?

Wil u meer weten over de voorlopige voorzieningenprocedure en/of een voorlopige voorzieningenprocedure laten opstarten, neem dan contact op met een van onze familierechtspecialisten: mr. Jitka Swinkels of mr. Rianne Verlijsdonk-Gerards.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties