073 720 02 00
Nieuws

De Wet arbeidsmarkt in balans: Wijzigingen met betrekking tot oproepkrachten

Door Bijgewerkt op Nieuws

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB bevat ook een aantal wijzigingen voor oproepkrachten. In dit artikel staan we stil bij een aantal van die wijzigingen.

* Om te beginnen wordt onder de WAB verduidelijkt wanneer sprake is van een oproepovereenkomst. Met invoering van de WAB is een definitie van de oproepovereenkomst in de wet opgenomen. Uit deze definitie volgt dat onder andere nul-urenovereenkomsten, min-max overeenkomsten en overeenkomsten waarbij de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten, te kwalificeren zijn als een oproepovereenkomst.

* Indien sprake is van een oproepovereenkomst, gelden er bijzondere regels. Een oproepkracht moet ten minste 4 dagen van tevoren (schriftelijk) worden opgeroepen. Let op: bij cao kan deze termijn worden verkort tot 24 uur. Indien een werkgever een oproepkracht niet tijdig of niet schriftelijk oproept, mag een oproepkracht de oproep weigeren.

* Als de oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden door een werkgever wordt ingetrokken óf als een werkgever binnen die termijn de tijdstippen alsnog wijzigt, heeft een oproepkracht recht op loon over de volledige periode waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen.

* Na 12 maanden moet een werkgever een oproepkracht binnen 1 maand een arbeidsovereenkomst aanbieden voor een vast aantal uren, waarbij de aangeboden gemiddelde arbeidsduur ten minste gelijk is aan de gemiddelde gewerkte arbeidsduur per maand in de voorgaande 12 maanden. Een oproepkracht is overigens niet verplicht om het aanbod van een werkgever voor een vast aantal uren te accepteren.

* Indien een werkgever weigert om binnen de gestelde termijn een aanbod te doen voor aan vast aantal uren, behoudt een oproepkracht het recht op loon voor het aantal uren waarvoor hij een aanbod had moeten ontvangen. In dat geval kan een oproepkracht ook aanspraak maken op de wettelijke verhoging (en deze kan oplopen tot 50%).

* Een oproepkracht kan met inachtneming van een opzegtermijn van 4 dagen (of een kortere cao-termijn) de oproepovereenkomst opzeggen.

Meer weten over de positie van oproepkrachten onder de WAB? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

 

 

Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties