073 720 02 00

Echtgenoot bij concurrent: reden tot ontbinding arbeidsovereenkomst?

Door Gepubliceerd op 19 september 2022 Geen categorie

In Nederland is ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk als : i) sprake is van een voldragen ontslaggrond en ii) herplaatsing in een passende functie, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is.

H-grond ontslag

De wet kent een opsomming van ontslaggronden. Eén daarvan is de h-grond, die luidt: ‘andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. In normale taal: de restgrond. Als voorbeelden voor deze ontslaggrond zijn gegeven: detentie, illegaliteit van de werknemer of het niet beschikken over een tewerkstellingsvergunning. De h-grond is overigens niet bedoeld voor het repareren van een gebrek in bijvoorbeeld een disfunctioneringsdossier.

Een voorbeeld uit de praktijk

In een kwestie bij rechtbank Midden-Nederland kwam de vraag aan de orde of sprake is van een h-grond, als de echtgenoot van de betreffende werknemer bij de concurrent werkt. Het mag niet verbazen, anders zouden wij er geen blog aan wijden, dat de rechter in dit geval oordeelde dat inderdaad de h-grond voldragen is. Wat speelde er hier?

In dit geval ging het om een administratief medewerkster, wiens echtgenoot 25 jaar bij de werkgever heeft gewerkt. De echtgenoot is na zijn vertrek gaan werken bij een concurrent van de werkgever. Na het vertrek van haar echtgenoot, mocht werknemer niet meer thuiswerken. Werknemer heeft vervolgens een verzoek tot thuiswerken gedaan. Partijen twisten of werknemer daarbij ook heeft aangegeven dat ze het gevoel had dat ze niet meer werd vertrouwd en dat ze heeft gevraagd het vertrouwen in haar uit te spreken.

De rechter oordeelt uiteindelijk dat het begrijpelijk is dat de werkgever zich zorgen maakt dat concurrentiegevoelige informatie via de echtgenoot bij de concurrent terecht komt. Geringe informatie kan al van belang zijn, omdat de werkgever vaak via aanbestedingen werk binnenhaalt. De aankoop van een machine kan dan al aanleiding zijn voor de echtgenoot om te realiseren dat de werkgever een inschrijving voor een bepaalde aanbesteding overweegt. Daarnaast heeft de werknemer vanuit haar administratieve functie toegang tot veel concurrentiegevoelige informatie. Hoewel de rechter niet twijfelt aan de integriteit of betrouwbaarheid van de werknemer, kan concurrentiegevoelige informatie onbedoeld bij de concurrent terecht komen. Dat maakt volgens rechter dat de arbeidsovereenkomst tot een einde moet komen.

De werknemer wierp nog op dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst een inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer – dit is een grondrecht – oplevert. Daar gaat de rechter niet in mee, omdat in dit geval niet het huwelijk voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst zorgt, maar de specifieke samenloop van omstandigheden.

Conclusie

Wat kunnen we leren van deze kwestie? Allereerst: het werken van een echtgenoot bij een concurrent an sich levert geen grond voor ontslag op. Ten tweede: specifieke omstandigheden, ook als je denkt dat er geen ontslag mogelijk is, kunnen een ontslag rechtvaardigen. Ten derde: ik mis hier een opmerking over beleid. Het is aan te raden om beleid te hebben over: i) relaties op de werkvloer en ii) wat te doen als een relatie bij een concurrent werkt. Kortom, interessante uitspraak en wederom lessen voor de praktijk!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties