073 720 02 00
Vordering

Een betwiste/openstaande vordering

Door Bijgewerkt op Vordering

Een betwiste/openstaande vordering

Het zal u vast weleens zijn overkomen: een klant die zijn openstaande factu(u)r(en) niet betaald, ondanks dat de betaaltermijn al ruimschoots is overschreden. Dergelijke situaties kan het een onderneming knap lastig maken.

Het is dan wel van belang om te achterhalen waarom uw klant niet betaalt. Is het omdat hij niet wil of niet kan of zijn er andere redenen waarom hij niet tot betaling overgaat? In de eerste situatie spreken we van een eenvoudige incasso. In de tweede situatie zal uw klant vaak redenen hebben waarom hij de factuur niet betaalt. Dit noemen we dan ook wel een ‘betwiste vordering’, oftewel een openstaande vordering.

Wat is een betwiste vordering?

Een betwiste vordering is – kort gezegd – een vordering waarvan uw klant meent dat hij deze niet hoeft te betalen om hem moverende redenen. We spreken niet van een betwiste vordering als uw klant aangeeft dat hij niet wil betalen of niet kan betalen. Een schuldenaar kan veel redenen hebben om uw openstaande vordering niet te voldoen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situaties waarin uw klant stelt dat:

  • Het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, het product te laat geleverd is waardoor hij schade heeft geleden of dat de levering in zijn geheel is uitgebleven;
  • U volgens uw klant tekort zou zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst (wanprestatie);
  • Er volgens de schuldenaar geen overeenkomst tot stand is gekomen en hij om die reden niet gehouden is de vordering te voldoen;

Het is altijd van belang dat de reden(en) waarom uw klant de factuur niet betaalt, voor u voldoende duidelijk zijn. De vraag is dan hoe u om dient te gaan met een openstaande vordering.

Wat te doen tegen een betwiste vordering?

Indien u het niet eens bent met de door uw klant aangegeven redenen om niet te betalen, is het van belang daar tegen op te komen. Daarvoor dient u eerst een buitengerechtelijk traject te doorlopen. Als uw klant niet duidelijk kenbaar maakt waarom hij niet betaalt, dan is het advies om een sommatiebrief te versturen. Vaak zal uw klant dan aangeven waarom hij niet wil betalen.

Daarnaast is het van belang om te beoordelen of de betwisting terecht is of niet. Is die onterecht, dan zal het vaak eenvoudiger zijn om uw vordering met succes te incasseren. Wanneer uw klant goed onderbouwd aangeeft waarom hij uw vordering betwist, dan wordt het een ander verhaal. Ook u zal dan gemotiveerd verweer moeten voeren tegen deze betwiste vordering.

In beide gevallen is het raadzaam een advocaat in te schakelen, maar met name in het geval waarin uw klant gemotiveerd verweer voert tegen uw verzoek tot betaling van uw vordering. Onze ervaren incasso advocaten kunnen snel en goed in kaart brengen of de betwisting terecht is of niet.

Vordering uit handen

Als wij constateren dat het om een onterechte betwiste vordering gaat, kunt u uw vordering aan ons uit handen geven. Wij gaan direct voor u aan de slag. Bij Snijders Incasso schromen we niet om keihard te incasseren. Als een pitbull zetten wij onze tanden er in. Doet uw klant binnen 24 of 48 uur niet wat we hebben gevraagd? Dan voelt deze de consequenties. Dan doen we vaak zo tactisch en hard mogelijk. Dus: slim handelen, onder opdrachtgevers van uw klant beslag leggen, beslag op panden, bankrekeningen, faillissement aanvragen of andere consequenties, bijvoorbeeld het opstarten van een incasso kort geding. Of een combinatie van deze vervelende maatregelen, zodat uw klant wel voelt dat we niet lang gaan discussiëren over slappe verweren.

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij het incasseren van uw vordering? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties