073 720 02 00

Een dringende reden voor een ontslag op staande voet

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Het ontslag op staande voet geldt voor de werkgever als een ultimum remedium waarbij het slechts in uitzonderlijke gevallen gegeven mag worden aan een werknemer. In dit artikel worden een aantal recente uitspraken over dit onderwerp besproken.

Wat is een dringende reden?

Even terug naar het begin. Voor het ontslag op staande voet is een dringende reden nodig waardoor de arbeidsovereenkomst per onmiddellijke ingang opgezegd kan worden. Het moet gaan om daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer waardoor van de werkgever niet langer verwacht kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet. Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden moeten alle omstandigheden, dus ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, worden meegewogen. Daarnaast moet een ontslag op staande voet onverwijld, dat houdt in onmiddellijk nadat de reden voor het ontslag bekend is geworden, worden mede gedeeld aan de werknemer. Met name over de dringende reden voor een ontslag op staande voet is veel jurisprudentie.

Recente uitspraken

Seksuele intimidatie

Een kok, met een leidinggevende positie, werd op staande voet ontslagen vanwege meerdere meldingen van ongewenste (seksuele) intimidatie van verschillende medewerksters. De kok werd beschuldigd van ongewenste aanrakingen en seksuele opmerkingen. De werkgever kwam hierachter en ontslaat de kok op staande voet. De zaak komt bij de rechter. De kantonrechter gaf de werkgever gelijk. Volgens de kantonrechter was de losse werksfeer op de vloer geen rechtvaardiging voor de houding van de kok ten opzichte van de kwetsbare en ondergeschikte medewerksters. Het Hof volgde deze redenering van de kantonrechter echter niet. Volgens het Hof werd op de werkvloer lichamelijk contact als normaal gezien. In deze situatie was het niet terecht dat het ontslag op staande voet was gegeven.

Bedreiging met een keukenmes

In een andere zaak werd het bedreigen van een collega met een groot broodmes wel als een dringende reden voor ontslag op staande voet gezien. De werknemer was werkzaam als keukenhulp in een horecabedrijf. Tijdens een ruzie met een collega pakte de werknemer een mes en is hiermee dreigend tegenover een collega gaan staan. Het Hof vond de verklaring van de werknemer dat zij het mes vast hield in het kader van haar werkzaamheden niet geloofwaardig. Het Hof vond dat er sprake was van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. De overige persoonlijke omstandigheden, waaronder de duur van het dienstverband (13 jaar) en de gevolgen van het ontslag op staande voet maakte dat oordeel van het Hof niet anders. Het ontslag op staande voet was terecht gegeven.

Het nemen van een hap van een donut

In deze zaak nam een werknemer onder werktijd een hap van een donut waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. Werknemer was werkzaam als verkoopmedewerkster in een supermarkt. In het huisreglement is opgenomen dat het niet is toegestaan om in de winkel, het magazijn of op de toiletten te drinken en/of te eten. Deze regel geldt ook als de artikelen niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen waardoor deze artikelen ongeschikt zijn voor verkoop door bijvoorbeeld breuk of bederf. De werknemer was al een aantal keer gewaarschuwd voor het overtreden van de regels in het huisreglement. Toen de werknemer zonder toestemming een hap nam van de donut, was de maat vol voor de werkgever. De werkgever heeft vervolgens de werknemer op staande voet ontslagen. Ook deze zaak komt bij de rechter. De kantonrechter volgde het standpunt van de werkgever dat de werknemer door het nemen van een hap van een donut op grove wijze haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, en met name de huisregels van werkgever, had geschonden. Maar de kantonrechter vond het ontslag op staande voet in dit geval te ver gaan. Hierbij speelde het lange dienstverband (17 jaar) en het feit dat de werknemer een alleenstaande ouder was ook een rol.

Kortom, bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet worden alle omstandigheden mee gewogen. Als u als werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan, doet u er verstandig aan om, voordat u overgaat tot het ontslag, u goed te laten adviseren door een expert op dit gebied. Uiteraard helpen wij u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties