073 720 02 00
Nieuws

Een zieke werknemer: wat nu?

Door Gepubliceerd op 28 januari 2020 Nieuws

Als een werknemer ziek is, dan brengt dit – voor zowel werkgever als werknemer – de nodige uitdagingen met zich mee. Ook een werknemer heeft zich gedurende het re-integratietraject te houden aan zijn re-integratieverplichtingen, maar dat gebeurt niet altijd. Soms lijkt ontslag dan de enige optie om van een zieke werknemer af te komen. Maar kan dat wel? In dit artikel staan we stil bij de mogelijkheden van ontslag tijdens ziekte.

Opzegverbod tijdens ziekte

In beginsel geldt als uitgangspunt dat een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer tijdens ziekte niet kan opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid. Slechts in bijzondere situaties kan een werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, bijvoorbeeld als een zieke werknemer nog in zijn proeftijd zit of bij een ontslag op staande voet.

Ontbinding via de rechter

Het opzegverbod is strikt genomen niet van toepassing bij een ontbindingsverzoek bij de rechter. Echter, een rechter zal niet al te snel besluiten om een arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden. Als de rechter namelijk het vermoeden heeft dat de ontslagaanvraag verband houdt met de ziekte, dan zal het ontbindingsverzoek waarschijnlijk worden afgewezen. Dit wordt ook wel de reflex-werking van het opzegverbod genoemd.

Andere mogelijkheden?  

Maar wat kan een werkgever doen als een zieke werknemer zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen houdt? De wet heeft bepaald dat een werkgever in dat geval andere maatregelen kan treffen, te weten het opschorten van het loon dan wel het stopzetten van het loon. Een werkgever moet echter wel goed nadenken welke sanctie hij toepast. Een fout hierin komt namelijk voor rekening van de werkgever.

Het loon kan worden opgeschort, indien een werknemer weigert voorschriften te volgen die nodig zijn om te kunnen bepalen of een werknemer tijdens ziekte recht op loon heeft. Hierbij kan gedacht worden aan het voorbeeld dat een zieke werknemer – zonder goede reden – niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt. De maatregel van loonopschorting is een drukmiddel: komt de zieke werknemer alsnog de controlevoorschriften na, dan moet een werkgever met terugwerkende kracht het loon betalen.

Bij het loon stopzetten vervalt de aanspraak op loon. De situaties waarin het loon kan worden stopgezet, zijn opgesomd in de wet. Bijvoorbeeld als een zieke werknemer zijn genezing door eigen toedoen belemmert of vertraagt.

Voor zowel loonopschorting als loonstop geldt dat een werkgever eerst de werknemer schriftelijk moet waarschuwen dat hij het loon gaat opschorten of het loon gaat stopzetten. Let op: in de waarschuwingsbrief moet de term loonopschorting of loonstop juist worden toegepast. Een fout hierin komt ook voor rekening van de werkgever.

Slot

In beginsel is het dus niet mogelijk om een zieke werknemer te ontslaan, althans niet gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Dat betekent echter niet dat een werkgever geen maatregelen kan treffen, indien een zieke werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Heeft u een lastige zieke werknemer en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties