073 720 02 00
Vordering

Geldvordering in kort geding uit hoofde van franchiseovereenkomst

Door Bijgewerkt op Vordering

Voor toewijzing van een geldvordering in kort geding gelden strenge vereisten. Een dergelijke vordering kan slechts slagen als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist.

Lees ook:

Dit geldt ook voor geldvorderingen in kort geding uit hoofde van een franchiseovereenkomst. Op 5 maart 2019 wees de voorzieningenrechter te Amsterdam een vordering van Brilmij (franchisegever) tot betaling van € 330.000,- tegen één van haar franchisenemers van de formule ‘Eye Wish Opticiens’ af (ECLI:NL:RBAMS:2019:1610).

Op 20 oktober 2015 hebben partijen een franchiseovereenkomst met elkaar gesloten voor de duur van ruim 7 jaar. Op basis van deze overeenkomst verkrijgt franchisenemer het recht om, tegen betaling van onder meer een franchisefee, de franchiseformule ‘Eye Wish Opticiens’ te gebruiken. De franchisefee beloopt 15% van het door franchisenemer in een maand gerealiseerde bruto inkomen. Hiernaast hebben partijen diverse – met de franchiseovereenkomst samenhangende –overeenkomsten gesloten zoals een koopovereenkomst ten behoeve van het winkelautomatiseringssysteem en een onderhuurovereenkomst.

Aanvankelijk heeft franchisenemer aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomsten voldaan. Echter, ná juni 2016 is er een betalingsachterstand ontstaan die volgens Brilmij per 5 december 2018 is opgelopen tot circa € 330.000,- waarvan zij in kort geding betaling vordert.

Franchisenemer stelt zich op het standpunt dat bij het sluiten van de franchiseovereenkomst door Brilmij onjuiste prognoses zijn verstrekt, dat de inventaris die zij van haar voorganger heeft overgenomen ‘waardeloos’ is en dat door Brilmij een onjuiste formule voor de winkelwaarde is gehanteerd, waardoor franchisenemer te veel zou hebben betaald. Ook verwijt franchisenemer Brilmij geen deugdelijk vestigingsplaatsonderzoek te hebben verricht. Franchisenemer heeft de franchiseovereenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten vernietigd op grond van dwaling en meent dat franchisegever haar zorgplicht heeft geschonden.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Brilmij af, omdat deze onvoldoende aannemelijk zijn geworden. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de ingeroepen vernietiging in een bodemprocedure gegrond wordt geacht.

Onder bijzonder omstandigheden kan er een verplichting bestaan voor de franchisegever om een franchisenemer in te lichten over omzet- of winstverwachting. Het enkel verstrekken van een rapport over de te verwachten omzet of winst is daartoe onvoldoende, maar onder deze omstandigheden kan de franchisegever wel onrechtmatig handelen. En voorshands kan (dan ook) niet worden uitgesloten dat Brilmij onrechtmatig heeft gehandeld.

Bent u ook in een (dreigend) financieel conflict met uw franchisegever? Heeft uw franchisegever in uw ogen onjuiste (omzet)informatie verschaft of onjuiste inlichtingen gegeven? Snijders Advocaten kan u hierbij helpen. Neem contact op met Arno Fuijkschot. Per e‑mail: afuijkschot@snijders-advocaten.nl of telefonisch op 073-7200200.

Disclaimer – Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties