073 720 02 00

Het achterhouden van informatie in een procedure kan je duur komen te staan

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch speelde onlangs een zaak waarin het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in zijn arrest (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 5 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:396) korte metten heeft gemaakt met het niet volledig en naar waarheid aanvoeren van de voor de beslissing van belang zijnde feiten door een partij. Weliswaar betrof het hier een echtscheidingszaak, maar het arrest en meer in het bijzonder de uitleg van artikel 21 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) is voor alle civielrechtelijke zaken relevant. Met artikel 21 Rv. wordt namelijk beoogd het achterhouden en verdoezelen van voor de beslissing relevante feiten uit te bannen, waardoor de rechtelijke beslissing zoveel mogelijk op waarheid berust.

In de zaak stond centraal de vraag of een partij (geïntimeerde) op een bepaalde datum (peildatum) het geleende bedrag van € 220.000,00 (nog) in haar bezit had. De andere partij (appellant) stelde dat dit het geval was, maar dat werd door geïntimeerde betwist waarbij door geïntimeerde werd aangeboden bewijs te leveren van haar stelling. Het gerechtshof heeft geïntimeerde daarop bevolen om de rekeningafschriften van een tweetal bankrekeningen over te leggen die betrekking hebben op de peildatum. Geïntimeerde heeft vervolgens van de ene bankrekening de bladen 1, 6 en 7 overgelegd en van de andere bankrekening alleen blad 1. Met andere woorden, van de ene bankrekening ontbraken de bladen 2, 3, 4 en 5 en van de andere bankrekening ontbrak blad 2.

Het gerechtshof heeft zodoende vastgesteld dat geïntimeerde de gevraagde rekeningafschriften niet volledig heeft overgelegd. Het gerechtshof heeft zodoende overwogen dat het geen zicht heeft gekregen op de (omvang van) de transacties die zich in de betreffende periode hebben voorgedaan en dus ook het exacte saldo op de peildatum niet kon vaststellen. Door niet te voldoen aan het bevel van het gerechtshof heeft geïntimeerde volgens het gerechtshof niet voldaan aan het bepaalde in artikel 21 Rv. Het gerechtshof heeft daar verregaande consequenties aan verbonden door de gevolgtrekking te maken die hij geraden acht in die zin dat het gerechtshof ervan uit is gegaan dat het bedrag van € 220.000,00 zich op de peildatum onder geïntimeerde bevond.

Uiteindelijk heeft het gerechtshof geoordeeld dat het bedrag van € 220.000,00 bij helfte dient te worden verdeeld tussen partijen nu een beroep van appellant op artikel 3:194 lid 2 BW (het opzettelijke verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van tot de gemeenschap behorende goederen) niet kon slagen. Voor de goede orde, het is dus niet bekend wat er op de betreffende ontbrekende rekeningafschriften stond en de mogelijkheid bestaat dus dat het gerechtshof tot een ander oordeel zou zijn gekomen indien deze wel zouden zijn overgelegd.

Dus bezint eer ge begint en voer in een procedure de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan. Doe je dat niet, dan kan dat je duur komen te staan.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties