073 720 02 00

Het instellen van incidenteel hoger beroep

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Incidenteel hoger beroep wordt ook wel incidenteel appèl genoemd. Hoger beroep en appèl zijn synoniemen en kunnen door elkaar worden gebruikt. Waar gesproken wordt over incidenteel appèl wordt dus hetzelfde bedoeld als incidenteel hoger beroep en andersom.

In een procedure komt het vaak voor dat de ene partij vindt dat de andere partij iets moet betalen of doen en dat de andere partij het daar niet mee eens is. Soms gaat het echter verder. Dan vindt de partij tegen wie de procedure is gestart (de gedaagde) niet alleen dat hij niets hoeft te betalen of
te doen, maar vindt hij ook dat de partij die de procedure is gestart (de eisende partij) iets moet betalen of doen. Er zijn dan eigenlijk twee procedures. De rechter geeft in zijn uitspraak dan over beide kwesties een oordeel. Het kan dan zijn dat beide partijen ontevreden zijn over de uitspraak en in hoger beroep willen gaan. Er ontstaan dan ook in hoger beroep twee procedures. De partij die als eerste in hoger beroep gaat, gaat in principaal appèl. Als de andere partij ook in hoger beroep gaat wordt zijn hoger beroep incidenteel appèl genoemd.

Hoe stel ik incidenteel appel in?

Het instellen van incidenteel hoger beroep gebeurt op een andere manier dan het instellen van principaal appèl. Het principaal appèl wordt ingesteld door het uitbrengen van een dagvaarding. Dat is een eenvoudig document omdat daarin eigenlijk alleen staat dat u in hoger beroep wilt gaan, maar niet waarom u dat wilt. U krijgt een aantal weken de tijd om dat op papier te zetten. Het document waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de uitspraak wordt “memorie van grieven ” genoemd.

De tegenpartij mag hier uiteraard op reageren. Het document waarin gereageerd wordt op de memorie van grieven wordt memorie van antwoord genoemd. Als u niet alleen wilt reageren op de memorie van grieven van de tegenpartij, maar zelf ook in hoger beroep wil gaan, kunt u dat aangeven in de memorie van antwoord.

Iets om rekening mee te houden

Het instellen van hoger beroep moet normaal gesproken gebeuren binnen de wettelijke termijn die daarvoor geldt. In een civiele zaak is die termijn kort gezegd drie maanden. Doordat het instellen van incidenteel hoger beroep ook nog kan bij de memorie van antwoord, kan het zo zijn dat het incidentele appèl pas wordt ingesteld nadat de hoger beroep termijn is verstreken. Op het moment dat de memorie van antwoord ingediend moet worden, is de hoger beroep termijn in de meeste gevallen immers al verstreken. Dit betekent dat, als u in hoger beroep gaat, de termijn voor het instellen van hoger beroep voor de tegenpartij eigenlijk wordt verlengd. Als u zelf in hoger beroep gaat, moet u er dus rekening mee houden dat de tegenpartij langer de tijd krijgt om in hoger beroep te gaan dan wanneer u niet in hoger beroep zou gaan. Dit kan in de praktijk iets zijn om rekening mee te houden, zeker als u besluit op het laatste moment in hoger beroep te gaan en de tegenpartij dan nog niet in hoger beroep is gegaan. Het kan immers zo zijn dat de tegenpartij oorspronkelijk niet van plan was om in hoger beroep te gaan, indien u dat ook niet had gedaan, maar dat nu toch doet nu u ook in hoger beroep gaat. Omdat in hoger beroep de hele zaak opnieuw behandeld wordt, kan dit ook tot gevolg hebben dat de uitkomst in hoger beroep nog meer tegenvalt dan de uitspraak waar u tegen in hoger beroep wilde gaan.

Wat gebeurt er als ik geen incidenteel hoger beroep instel?

Het instellen van incidenteel hoger beroep moet uiterlijk gebeuren bij het indienen van de memorie van antwoord. Als u incidenteel appèl wilt instellen, is het erg belangrijk dat u dat op tijd doet. De termijn voor het instellen van incidenteel appèl kan namelijk niet worden verlengd, zelfs niet als de tegenpartij daarmee instemt. Bent u te laat, ook al is het maar één dag, dan kunt u niet meer in incidenteel hoger beroep. De uitspraak waar u hoger beroep tegen wil aantekenen, is dan onherroepelijk geworden.

De advocaten van Snijders Litigation hebben veel ervaring met hoger beroep procedures, zowel in principaal appèl als in incidenteel appèl. Zij kunnen u helpen met het (tijdig) instellen van hoger beroep en het voeren van de hoger beroep procedure

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties