073 720 02 00
Vordering

Hoge Raad: voldaan aan pluraliteitsvereiste, zolang de steunvorderingen nog niet zijn betaald

Door Bijgewerkt op Vordering

Voor een faillietverklaring is vereist dat sprake is van i) een vorderingsrecht van de aanvragende schuldeiser en dat ii) de schuldenaar verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen. Volgens vaste rechtspraak is daartoe vereist dat de schuldenaar meer dan een schuldeiser onbetaald laat. Dit laatste wordt ook wel het pluraliteitsvereiste genoemd. In deze zaak oordeelt de Hoge Raad over de vraag of niet meer aan het pluraliteitsvereiste is voldaan door de toezegging dat de steunvorderingen zouden worden voldaan na vernietiging van de faillietverklaring.

Samenvatting casus

Allereest een toelichting op de casus. De schuldenaar in kwestie was op aanvraag van de Rabobank in staat van faillissement verklaard. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van Rabobank en van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

De schuldenaar gaat in hoger beroep. In hoger beroep heeft de schuldenaar aangevoerd dat hij met een groot aantal schuldeisers een regeling tegen finale kwijting is overeengekomen onder de voorwaarde dat het faillissement wordt vernietigd. Daarnaast geeft de schuldenaar aan dat de andere vorderingen van de schuldeisers, met wie geen regeling is getroffen, ook zullen worden voldaan.

Op grond van het voorgaande komt het hof tot het oordeel dat niet meer aan het pluraliteitsvereiste is voldaan en dus niet meer is voldaan aan alle vereisten voor een faillietverklaring. Rabobank is het niet eens met het oordeel van het hof en stapt naar de Hoge Raad. Immers, aldus de Rabobank, de steunvorderingen bestaan nog ten tijde van het arrest van het hof en deze zouden pas worden voldaan na vernietiging van het faillissement door het hof. De centrale vraag luidde dan ook: is niet meer voldaan aan het pluraliteitsvereiste door de toezegging dat de steunvorderingen zouden worden voldaan na vernietiging van de faillietverklaring?

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich gebogen over deze vraag en is tot het volgende oordeel gekomen:

  1. Als, in het hoger beroep tegen een faillietverklaring, een derde heeft toegezegd de steunvorderingen te zullen voldoen als de vernietiging wordt uitgesproken, bestaan de steunvorderingen dus nog ten tijde van de beslissing van de rechter op de faillissementsaanvraag en is dan dus nog steeds voldaan aan het pluraliteitsvereiste;
  2. Het voldoen aan het pluraliteitsvereiste is een noodzakelijke, maar niet een voldoende voorwaarde om te kunnen aannemen dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Ook als op zichzelf aan het pluraliteitsvereiste is voldaan, dient nog steeds te worden onderzocht of een schuldenaar in een toestand verkeert van opgehouden te betalen.

De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het hof om tot een beantwoording van de vraag te komen of de schuldenaar verkeert in de toestand van opgehouden te betalen. De Hoge Raad geeft het hof een aanwijzing mee: het feit dat de vordering van Rabobank onbetaald is gelaten (en ook niet door de schuldenaar in kwestie is betwist) duidt op een omstandigheid dat de schuldenaar verkeert in de toestand van opgehouden te betalen.

Slot

Deze uitspraak van de Hoge Raad leert dat het sluiten van een deal met de schuldeisers, onder de voorwaarde dat het faillissement wordt vernietigd, niet zonder meer betekent dat niet meer is voldaan aan het pluraliteitsvereiste. Geconfronteerd met een faillissementsaanvraag en wilt u een deal sluiten met uw schuldeisers? Laat u goed adviseren door een specialist op dit gebied. Meer over dit onderwerp weten of heeft u vragen? U kunt dan uiteraard met mij contact opnemen of met een van mijn collega’s van Snijders Advocaten. Wij helpen u graag verder.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties