073 720 02 00

Kinderalimentatie: hoe bepaal je dat?

Door Bijgewerkt op

Besluit u uit elkaar te gaan en bent u ouder van minderjarige kinderen? Dan bent u wettelijk verplicht om afspraken over de kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. Een onderdeel van die afspraken is de bijdrage ten behoeve van uw kinderen: kinderalimentatie. En juist dát onderdeel is vaak voer voor discussies, met name doordat er over het bepalen van alimentatie voor kinderen vele misverstanden bestaan.

In deze blog zetten wij voor u uiteen hoe kinderalimentatie wordt berekend en vastgesteld.

Kinderalimentatie berekenen

Kinderalimentatie berekenen gebeurt aan hand van drie factoren:

Behoefte kinderen bepalen

Om te bepalen wat u als ouders dient bij te dragen in de kosten van uw kinderen, dient allereerst bepaald te worden wat uw kinderen kosten. Dit wordt ook wel hun behoefte genoemd. De behoefte van de kinderen hangt samen met het gezinsinkomen: het totale inkomen dat u als gezin genoot. Om het gezinsinkomen vast te stellen, wordt vaak gekeken naar het bruto jaarinkomen dat u ieder had gedurende het laatste jaar waarin u samenleefde. Aan de hand van dat totale inkomen worden vervolgens, op basis van de daarvoor opgestelde Nibud-tabellen, de kosten van de kinderen bepaald.

Draagkracht bepalen

Als duidelijk is wat de behoefte van uw kinderen is, dient er berekend te worden wat u als ouder ieder kunt bijdragen. Dit heet de draagkracht. Voor het bepalen van de draagkracht is uw (bruto) inkomen inclusief vakantiegeld van belang. Met woon- en andere maandelijkse lasten wordt – in beginsel – geen rekening gehouden.

Daarnaast is relevant hoeveel zorg u als ouders ieder voor de kinderen draagt. Het uitgangspunt is dat de ouder waar de kinderen géén hoofdverblijf hebben een bijdrage aan de andere ouder voldoet. Omdat de kinderen meestal ook bij de ouder verblijven waar zij geen hoofdverblijf hebben, en die ouder op die momenten dus zelf kosten heeft, worden die kosten in mindering gebracht op de kinderalimentatie. Dit heet zorgkorting. De standaardpercentages variëren van 0% tot en met 35%, maar in de rechtspraak worden nog weleens afwijkende percentages gehanteerd. Kinderalimentatie blijft maatwerk!

Vergelijken en definitief bedrag bepalen

Als de draagkracht van beide ouders berekend is, kunnen die bedragen vergeleken worden en worden de kosten van de kinderen naar rato verdeeld. Het uiteindelijke bedrag wordt dan vastgelegd in het ouderschapsplan en, eventueel, in een beschikking (schriftelijke uitspraak) van de rechtbank.

De bijdrage wordt daarnaast ieder jaar geïndexeerd (verhoogd) met het wettelijke indexeringspercentage. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Alimentatie kind(eren) vaststellen?

Bij Snijders Familierecht kunnen wij voor u de kinderalimentatie berekenen, alsook de verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties