073 720 02 00

Leidt mededeling om facturen niet te betalen tot vervroegde opeisbaarheid?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

In dit kort geding vordert eiser van EMCM Projects en EMCM Montage uit hoofde van verrichte aannemingswerkzaamheden betaling van een bedrag van ruim € 79.000,-, te vermeerderen met rente en buitengerechtelijke kosten. De verrichte aannemingswerkzaamheden bestaan uit het isoleren van leidingen en luchtkanalen, die door EMCM Projects en/of EMCM Montage zijn gemonteerd. Tussen partijen staat vast dat EMCM Projects en EMCM Montage diverse facturen van aan eiser opgedragen werkzaamheden onbetaald hebben gelaten. EMCM Projects en EMCM Montage erkennen ten tijde van het kort geding een opeisbaar bedrag van ruim € 37.000.,- aan eiser verschuldigd te zijn. Eiser is van mening dat hij niet alleen aanspraak kan maken op de betaling van deze al opeisbare facturen, maar ook op de facturen waarvan de betaaltermijn nog niet is verstreken omdat EMCM Projects en EMCM Montage hebben verklaard dat zij hun betalingsplicht niet zullen nakomen. Volgens eiser volgt uit artikel 6:80 lid 1 sub b BW dat hij in dit geval ook gerechtigd is de betaling van de nog niet opeisbare facturen te eisen.

De voorzieningenrechter overweegt dat bij een voorziening tot het betalen van een geldsom in kort geding terughoudendheid op zijn plaats is. De rechter zal hierbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar – kort gezegd – het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

De voorzieningenrechter wijst de opeisbare vordering van in hoofdsom ruim € 37.000,-, waarvan de verschuldigdheid door EMCM Projects en EMCM Montage is erkend, toe. Ook de rente en buitengerechtelijke incassokosten die moeten worden gerelateerd aan het bedrag van de hoofdsom worden toegewezen. De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de overige vorderingen niet opeisbaar zijn en dus niet kunnen worden toegewezen. Dat EMCM Projects en EMCM Montage te kennen hebben gegeven dat zij tekort zullen schieten in de nakoming van de verplichting die betreffende facturen te betalen, heeft volgens artikel 6:80 lid 1 sub b BW enkel tot gevolg dat eiser schadevergoeding en ontbinding kan vorderen en een beroep op opschorting toekomt, maar niet dat hij het recht heeft om nakoming (lees: betaling van het verschuldigde) te vorderen. Dit recht kan pas worden uitgeoefend op het moment van opeisbaarheid van de vordering. De niet opeisbare facturen worden dan ook afgewezen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties