073 720 02 00
HR

Moet het slapend dienstverband (toch) worden opgezegd?

Bijgewerkt op

Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft jegens de arbeidsongeschikte werknemer (meestal na 104 weken), dan staat de werkgever voor de keuze om ofwel het dienstverband te beëindigen (hetgeen betekent dat hij de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen), ofwel het dienstverband slapend voort te zetten. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 27 juli 2016 dat het niet onrechtmatig is om het dienstverband slapend voort te zetten.

Toch oordeelde het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, dat enkel oordeelt over geschillen in de zorgsector, op 27 december 2018 dat de werkgever in kwestie de arbeidsovereenkomst met zijn arbeidsongeschikte werknemer moet opzeggen. Het is voor het eerst dat een werkgever wordt verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen. Of rechtbanken en gerechtshoven het Scheidsgerecht Gezondheidszorg zullen volgen, moet nog blijken. Snijders Advocaten houdt u vanzelfsprekend op de hoogte.

Voor meer informatie lees onze eerdere nieuwsberichten in dit verband (zie hieronder) of neem contact op met Lydia van den Heuvel.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties