073 720 02 00

Partneralimentatie en samenwonen: wat zijn de gevolgen?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Als een huwelijk eindigt door echtscheiding, kan het voorkomen dat één van de ex-echtgenoten verplicht is aan de ander een bijdrage te voldoen in de kosten van diens levensonderhoud: partneralimentatie. Slechts onder bepaalde omstandigheden komt die verplichting te vervallen, nog vóór het aflopen van de (vastgestelde) termijn.

Artikel 160 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek somt drie beëindigingsgronden op, namelijk:

  • indien de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt;
  • indien de alimentatiegerechtigde een geregistreerd partnerschap aangaat;
  • indien de alimentatiegerechtigde gaat samenleven met een ander als ware zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

De eerste twee opties spreken voor zich, en zijn ook eenvoudig vast te stellen. Maar hoe zit het met die laatste optie: ‘samenleven met een ander als ware hij/zij gehuwd of als hij/zij hun partnerschap laten registreren’? Juist die beëindigingsgrond resulteert regelmatig in discussie, en leidt vaak zelfs tot procedures.

De criteria

Om vast te kunnen stellen dat van de derde beëindigingsgrond sprake is, heeft de Hoge Raad een aantal criteria bepaald waaraan voldaan moet zijn voordat de alimentatieverplichting komt te vervallen. Tussen de samenlevenden dient (1) een affectieve relatie te bestaan (2) van duurzame aard (3) die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en die ander elkaar wederzijds verzorgen, (4) met elkaar samenwonen en (5) een gemeenschappelijke huishouding voeren. Of aan deze criteria is voldaan, hangt sterk af van de omstandigheden van dat specifieke geval.

Het is helaas niet altijd makkelijk vast te stellen dat van ‘samenleven als ware zij gehuwd’ sprake is. De alimentatieplichtige zal veelal een (kostbaar) recherchebureau moeten inschakelen die de ex-partner vervolgens maandenlang in de gaten houdt met als doel aan te tonen dat er een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd.

De gevolgen

Als uiteindelijk vaststaat dat er voldaan is aan de hiervoor genoemde criteria, wordt de alimentatieverplichting van rechtswege beëindigd. De Hoge Raad heeft echter al eerder bepaald dat er niet te snel mag worden aangenomen dat aan de criteria voldaan is. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat degene met wie de alimentatiegerechtigde samenwoont géén (wettelijke) onderhoudsverplichting jegens hem/haar heeft. De bijdrage vervalt echter definitief; zelfs als de samenleving met de nieuwe partner (alsnog) eindigt, kan de alimentatiegerechtigde dus bij niemand meer “aankloppen”.

Vragen?

Vraagt u zichzelf af of u nog wel verplicht bent partneralimentatie te voldoen, of wordt er naar uw mening ten onrechte beweerd dat u samenleeft “als ware u gehuwd”? Neemt u dan contact op met Jitka Swinkels. Zij voorziet u graag van advies.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties