073 720 02 00

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang en oproepovereenkomst

Door Gepubliceerd op 23 mei 2022 Geen categorie

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang en oproepovereenkomst: kan een werknemer het rechtsvermoeden inroepen nadat hij een vaste uren omvang heeft geweigerd?

Wettelijke verplichting

Inmiddels is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) al weer ruim twee jaar in werking getreden. En daarmee het begrip ‘oproepovereenkomst’. Voor de volledigheid: een oproepovereenkomst is een overeenkomst waarin de uren of werktijden niet eenduidig zijn vastgelegd. Denk aan een nulurencontract of een min-max contract waarin de werktijden niet duidelijk zijn. Bij een oproepovereenkomst bestaat de wettelijke verplichting om na 12 maanden een vaste urenomvang aan te bieden aan de oproepkracht, die gebaseerd is op het gemiddeld gewerkte aantal uren in de betreffende 12 maanden.

Het zogeheten ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’

Naast de wettelijke verplichting om een vaste arbeidsomvang aan te bieden na 12 maanden aan de oproepkracht, kent de wet ook nog het zogeheten ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’. Die houdt kort gezegd in dat als een werknemer minimaal 3 maanden heeft gewerkt, hij het gemiddeld aantal uren kan claimen over die 3 maanden. Het rechtsvermoeden betekent overigens óók dat een werkgever of werknemer kan betogen dat een langere periode representatiever is (bijvoorbeeld in seizoenswerk). Een werknemer kan het rechtsvermoeden inroepen vanaf het moment dat hij dus 3 maanden heeft gewerkt.

Het grote verschil zit ‘m uiteraard in degene die het initiatief neemt. Bij het aanbod vaste urenomvang ligt het initiatief bij de werkgever. Bij het rechtsvermoeden van arbeidsomvang ligt dit bij de werknemer.

Maar wat als een werknemer na 12 maanden het aanbod tot vaste uren weigert (omdat hij bijvoorbeeld flexibiliteit) wil behouden en later alsnog een beroep doet op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Kan dat wel? En welke periode is dan representatief?

Het oordeel

De rechtbank Midden-Nederland heeft hierover recent een oordeel gegeven. Het antwoord is dat een werknemer een beroep op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang kan doen, ook als deze werknemer recent een aanbod tot een vaste urenomvang heeft afgewezen. Redengevend daarvoor is dat een werknemer nieuwe omstandigheden heeft (bijvoorbeeld ziekte) om alsnog een vaste arbeidsomvang te willen hebben. Wel is de periode dan vaak beperkt tot de 3 maanden voorafgaand aan het verzoek, juist omdat de werknemer recent de vaste urenomvang heeft afgewezen.

Weet dus dat een werknemer, na drie maanden te hebben gewerkt, altijd een beroep kan doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. De omvang daarentegen kan verschillen van het moment waarop de werknemer dit verzoek doet.

Goed documenteren

Ten aanzien van de oproepovereenkomst: documenteer goed in je systeem wanneer de 12 maanden verstrijken. Doe je het aanbod namelijk niet als werkgever en werkt de werknemer minder dan het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, heeft de werknemer een loonvordering over het minder gewerkte dan het gemiddelde. Als voorbeeld: heeft een werknemer gemiddeld 30 uur per week gewerkt en na de 12 maanden werkt hij nog maar 20 uur per week zonder dat een aanbod is gedaan. Dan heeft de werknemer een loonvordering van 10 uur per week (let op de wettelijke verhoging!) en dat kan behoorlijk in de papieren lopen.

Kortom, het blijft opletten met de oproepovereenkomst!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties