073 720 02 00

Schending geheimhoudingsbeding leidt tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Schending geheimhoudingsbeding leidt tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

De feiten

Op 13 maart 2018 heeft de rechtbank Noord-Holland vonnis gewezen over een claim van Buba Entertainment B.V. tegen Schiphol Nederland B.V. (ECLI:NL:RBNHO:2018:858). De vordering van Buba van ongeveer EUR 1 mln. wordt afgewezen; de eis in reconventie van Schiphol tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst wordt toegewezen.

Buba, exploitant van spelautomaten heeft in 2009 een exploitatieovereenkomst gesloten met Aviodrome. In november 2011 failleert Aviodrome. Buba meent dat Schiphol mede verantwoordelijk is voor het faillissement van Aviodrome als gevolg van welk faillissement Buba schade heeft geleden. In november 2013 wordt er een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen Buba en Schiphol. In deze overeenkomst komen Buba en Schiphol onder meer een ‘preferred suppliership’ overeen. Over de inhoud van de overeenkomst spreken Buba en Schiphol geheimhouding af. In 2016 blijkt dat er niet voldaan kan worden aan het overeengekomen ‘preferred suppliership’. In juni 2017 plaatst de Telegraaf een artikel met als kop “Gedupeerd door Schiphol”. In dit artikel vertelt de directeur van Buba onder meer over de afspraken met Schiphol en de claim die Buba meent te hebben richting Schiphol.

De vorderingen en het oordeel van de rechter

Buba meent in de procedure dat er sprake is van wederzijdse dwaling. Zowel Buba als Schiphol zouden onterecht zijn uitgegaan van het gegeven dat er voor Buba een substantiële toekomstige business mogelijk zou zijn. Nu Buba de verwachte business niet gekregen heeft, wil zij ofwel de overeenkomst laten wijzigen en eist daarbij ong. EUR 900.000,- van Schiphol of wil zij de vaststellingsovereenkomst laten ontbinden waarbij Buba een schade vordert van ong. EUR 1.200.000,-.

De rechtbank Noord-Holland komt tot het oordeel dat niet duidelijk is geworden waarover nu precies gedwaald zou zijn. Beide partijen zijn, na de onderhandelingen, akkoord gegaan met de tekst van de vaststellingsovereenkomst. Dat er gedurende de afgelopen periode geen overeenstemming is bereikt over het plaatsen van extra spelautomaten maakt dat niet anders. Buba heeft daarnaast expliciet afstand gedaan van het recht om schadevergoedingsvorderingen in te stellen tegen Schiphol. De rechtbank wijst de vorderingen van Buba dan ook af.

De rechtbank stelt daarnaast vast dat door Buba, als gevolg van de publicaties in de Telegraaf, de geheimhouding, zoals overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst, is geschonden. De door Schiphol gevraagde ontbinding van de vaststellingsovereenkomst wordt toegewezen. Gevolg van deze ontbinding is dat reeds gedane betalingen weer moeten worden teruggedraaid. Schiphol heeft om haar moverende redenen deze vordering beperkt tot een bedrag van EUR 200.000,-. Buba wordt tot slot als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld.

Let op

In de meeste vaststellingsovereenkomsten staat een geheimhoudingsbeding. Let er op dat deze strikt wordt nageleefd. Ook al meent u dat de overeenkomst door de andere partij niet wordt nageleefd en u op grond daarvan meent schade te hebben geleden, doet dat niet af aan de tussen partijen overeengekomen geheimhouding. Let dus goed op!

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of heeft u nog vragen over andere kwesties dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties