073 720 02 00

Spijt van uw aankoop? De wettelijke bedenktijd!

Door Gepubliceerd op 11 oktober 2022 Geen categorie

U kent het wel: een familielid is jarig en u weet niet wat u als presentje moet geven. Bovendien heeft u, door drukte op de werkvloer, ook nog maar weinig tijd om naar de winkel te gaan. U besluit het internet op te duiken om vervolgens vluchtig iets uit te zoeken. Wanneer de grote dag daar is, blijkt dat uw familielid het presentje in kwestie helemaal niet kan waarderen. Een bonnetje heeft u niet, immers heeft u de aankoop via internet gedaan. Wat nu?!

Wanneer heeft u wél recht op uw wettelijke bedenktijd?

Wanneer u producten of diensten niet in een winkel, vaste beursstand of marktkraam koopt, maar bijvoorbeeld aan de deur, op straat, via internet, telefoon of sociale media, dan heeft u volgens de wet 14 dagen wettelijke bedenktijd. Maar, wanneer geldt deze wettelijke bedenktijd niet?

Uitzonderingen op de wettelijke bedenktijd

 • Producten die u op straat of aan huis koopt met een waarde onder de € 50,00.
 • Producten die u op maat laat maken, bijvoorbeeld een maatpak of –kast.
 • Producten die bij levering vermengd raken, zoals zand of beton.
 • Producten waarvan de prijs schommelt zonder dat de verkoper hier invloed op heeft, zoals goud.
 • Producten die overduidelijk persoonlijk zijn, bijvoorbeeld foto’s.
 • Producten die relatief snel bederven, bijvoorbeeld etenswaren of bloemen.
 • Diensten waarvoor u een datum of periode afspreekt, bijvoorbeeld een kaartje voor een pretpark.
 • Losse exemplaren van tijdschriften of kranten.
 • Diensten waarop de wet niet van toepassing is, zoals: kansspelen, pakketreizen, kinderopvang, thuiszorg, verkoop en verhuur van woonruimte.

Vervallen van de wettelijke bedenktijd

Soms heeft u in beginsel wel recht op de wettelijke bedenktijd, maar komt deze als gevolg van uw eigen handelen, bijvoorbeeld door het verbreken van de verzegeling, te vervallen. Op het moment dat u het zegel verbreekt, heeft u geen recht meer op de wettelijke bedenktijd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • Producten die niet kunnen worden geretourneerd op basis van hygiënische- of gezondheidsoverwegingen, bijvoorbeeld een tandenborstel of scheerapparaat.
 • Gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s en cd’s.

Overigens komt de wettelijke bedenktijd bij andere producten niet te vervallen na het verbreken van de verzegeling.

Twijfel over uw recht op de wettelijke bedenktijd?

Er kunnen gevallen zijn waarin u twijfelt over uw recht op de wettelijke bedenktijd. Veelvoorkomende gevallen waarin u wel recht heeft op de wettelijke bedenktijd zijn:

 • Afgeprijsde- of showroomartikelen.
 • Tweedehands producten.
 • Producten of diensten via een (online) veiling.
 • Kleding die in verschillende maten te bestellen is.
 • Gordijnen in verschillende standaardmaten.
 • Computers die op uw verzoek worden samengesteld.
 • Abonnementen op tijdschriften of regelmatig geleverde producten of diensten.

Gebruik maken van de wettelijke bedenktijd

U weet nu in welke gevallen u recht heeft op de wettelijke bedenktijd, maar hoe effectueert u deze? Als u via internet of telefonisch een aankoop hebt gedaan, kunt u binnen 14 dagen aan de verkopende partij laten weten dat u afziet van de koop. Dit kunt u doen via een modelformulier herroeping. Bewaar een kopie van de brief of de e-mail als bewijs van de retourzending. Binnen 14 dagen nadat u de verkoper hebt laten weten dat u afziet van de koop moet de verkoper het aankoopbedrag terugbetalen. De verkoper mag hier echter wel mee wachten tot het product daadwerkelijk terug is ontvangen of u een bewijs van retournering levert. De kosten voor de retourzending mogen bij u in rekening worden gebracht, mits u daarover vooraf bent geïnformeerd.

Mocht u problemen ervaren nadat u afziet van een koop, wenst de verkoper het geld niet terug te storten of bestaat er discussie over de kosten voor de retourzending? Neem dan contact met ons op. De advocaten van Snijders Advocaten helpen u graag om uw wettelijke bedenktijd ten volle te benutten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties